เกี่ยวกับคุกกี้บนเว็บไซต์นี้
เกี่ยวกับคุกกี้บนเว็บไซต์นี้

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาประสบการณ์ของผู้ใช้ให้ดียิ่งขึ้น คลิกเพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม นโยบายคุกกี้ (Cookies Policy) และ นโยบายความเป็นส่วนตัว (Privacy Policy)

09 เม.ย. 2567 สหกรณ์ฯ แจ้งหยุดทำการ วันตรุษอฎิ้ลฟิตริ (วันรายอปอซอ) (อ่าน:32)
06 เม.ย. 2567 ประกาศ เรื่อง สหกรณ์ฯ หยุดทำการ 3 วัน ในวันที่ 12 เมษายน 2567 และวันที่ 15-16 เมษายน 2567 (อ่าน:75)
03 เม.ย. 2567 ประกาศ เรื่อง สหกรณ์หยุดทำการในวันจันทร์ ที่ 8 เมษายน 2567 (อ่าน:47)
26 ธ.ค. 2566 ประกาศ หลักเกณฑ์การเข้าร่วมโครงการสินเชื่อเพื่อช่วยเหลือสมาชิกสหกรณ์ที่มีหนี้หลายทาง (ระยะ 4) (อ่าน:611)
28 ก.พ. 2567 ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์การยื่นกู้สามัญทั่วไป และยื่นกู้เงินพิเศษ กรณีสมาชิกมีหนี้สถาบันการเงินอื่น (อ่าน:314)
28 ก.พ. 2567 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการ (อ่าน:54)
28 ก.พ. 2567 คำสั่งแต่งตั้งผู้มีอํานาจลงลายมือชื่อแทนสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ราชการไทย (สสอ.รท.) (อ่าน:27)
28 ก.พ. 2567 ประกาศ เรื่อง หลักประกันสำหรับเงินกู้สหกรณ์ฯ (อ่าน:281)

Bank

832017

chairman

ประเภทเงินฝาก ร้อยละ
ออมทรัพย์
0.755
ออมทรัพย์พิเศษ 3.13
ออมทรัพย์ COOP
Mobile Application
2.00
ประเภทเงินกู้ ร้อยละ
ทุนเรือนหุ้น 90%
6.00
เพื่อซื้ออาวุธปืน
6.00
สามัญทั่วไป
6.00
สามัญหมุนเวียน
6.00
ฉุกเฉิน
6.00