เกี่ยวกับคุกกี้บนเว็บไซต์นี้
เกี่ยวกับคุกกี้บนเว็บไซต์นี้

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาประสบการณ์ของผู้ใช้ให้ดียิ่งขึ้น คลิกเพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม นโยบายคุกกี้ (Cookies Policy) และ นโยบายความเป็นส่วนตัว (Privacy Policy)

วันอังคารที่ 25 มิถุนายน 2567 ร.ต.อ.ชัยยา วิเชียรบุตร ประธานกรรมการ ฯ และ ร.ต.อ.หญิงนวลศิริ ชูแสวง รองประธานกรรมการฯ พร้อมด้วยคณะกรรมการและฝ่ายจัดการ ร่วมวางพวงหรีดและมอบเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศพ (บิดา/มารดา)
วันอังคารที่ 25 มิถุนายน 2567 ร.ต.อ.ชัยยา วิเชียรบุตร ประธานกรรมการ ฯ และ ร.ต.อ.หญิงนวลศิริ ชูแสวง รองประธานกรรมการฯ พร้อมด้วยคณะกรรมการและฝ่ายจัดการ ร่วมวางพวงหรีดและมอบเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศพ (บิดา/มารดา) " คุณพ่อพิทยา แสงเดือน " บิดา ของ... (1)
วันเสาร์ที่ 22 มิถุนายน 2567 สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจปัตตานี จำกัด จัดทำโครงการฝึกอบรมหลักสูตร “ ให้ความรู้แก่สมาชิกใหม่ในการวางแผนทางการเงิน และเรียนรู้กระบวนการสหกรณ์ ประจำปี 2567 (รุ่นที่ 2) ”
วันเสาร์ที่ 22 มิถุนายน 2567 สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจปัตตานี จำกัด จัดทำโครงการฝึกอบรมหลักสูตร “ ให้ความรู้แก่สมาชิกใหม่ในการวางแผนทางการเงิน และเรียนรู้กระบวนการสหกรณ์ ประจำปี 2567 (รุ่นที่ 2) ” (40)
วันศุกร์ที่ 14 มิถุนายน 2567 ร.ต.อ.ชัยยา วิเชียรบุตร ประธานกรรมการ ฯ พร้อมด้วยกรรมการ และฝ่ายจัดการ เป็นตัวแทน เข้าร่วมโครงการ “ปันน้ำใจสู่น้อง 3 จังหวัดภาคใต้ชายแดน” ครั้งที่ 3
วันศุกร์ที่ 14 มิถุนายน 2567 ร.ต.อ.ชัยยา วิเชียรบุตร ประธานกรรมการ ฯ พร้อมด้วยกรรมการ และฝ่ายจัดการ เป็นตัวแทน เข้าร่วมโครงการ “ปันน้ำใจสู่น้อง 3 จังหวัดภาคใต้ชายแดน” ครั้งที่ 3 (1)
วันพฤหัสบดี ที่ 6 มิถุนายน 2567 เวลา 10.00 น. ประธานกรรมการศูนย์ประสานงาน สมาคมฌาปนกิจ สอ.ตร.ปน. ร.ต.อ.ชัยยา วิเชียรบุตร พร้อมด้วยผู้จัดการศูนย์ประสานงาน มอบเงินสงเคราะห์สมาชิก สส.ชสอ. ถึงแก่กรรม
วันพฤหัสบดี ที่ 6 มิถุนายน 2567 เวลา 10.00 น. ประธานกรรมการศูนย์ประสานงาน สมาคมฌาปนกิจ สอ.ตร.ปน. ร.ต.อ.ชัยยา วิเชียรบุตร พร้อมด้วยผู้จัดการศูนย์ประสานงาน มอบเงินสงเคราะห์สมาชิก สส.ชสอ. ถึงแก่กรรม (1)
VIP & 19 สังกัด สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจปัตตานี จำกัด #ฟุตบอลสหกรณ์คัพครั้งที่ 3
VIP & 19 สังกัด สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจปัตตานี จำกัด #ฟุตบอลสหกรณ์คัพครั้งที่ 3 (20)
วันพุธที่ 5 มิถุนายน 2567 เวลา 14.00 น. ร.ต.อ.ชัยยา วิเชียรบุตร ประธานกรรมการ ฯ พร้อมด้วยฝ่ายจัดการ เป็นตัวแทนสมาชิกสหกรณ์ฯ ร่วมวางพวงหรีดและมอบเงินสวัสดิการสงเคราะห์สมาชิกเสียชีวิต ราย
วันพุธที่ 5 มิถุนายน 2567 เวลา 14.00 น. ร.ต.อ.ชัยยา วิเชียรบุตร ประธานกรรมการ ฯ พร้อมด้วยฝ่ายจัดการ เป็นตัวแทนสมาชิกสหกรณ์ฯ ร่วมวางพวงหรีดและมอบเงินสวัสดิการสงเคราะห์สมาชิกเสียชีวิต ราย " ด.ต.ไพโรจน์ คงหนู "  (2)
สรุปผลรางวัลสหกรณ์คัพครั้งที่ 3
สรุปผลรางวัลสหกรณ์คัพครั้งที่ 3 (10)
วันจันทร์ที่ 27 พฤษภาคม 2567 เวลา 15.00 น. ร.ต.อ.ชัยยา วิเชียรบุตร ประธานกรรมการ ฯ มอบหมายให้ ร.ต.อ.หญิงนวลศิริ ชูแสวง รองประธานกรรมการฯ และ ร.ต.อ.หญิงลดารัตน์ ณ โสฬส เหรัญญิก เป็นตัวแทนสมาชิก คณะกรรมการและเจ้าหน้าที่สหกรณ์ ร่วมวางพวงหรีดและมอบเงิน...
วันจันทร์ที่ 27 พฤษภาคม 2567 เวลา 15.00 น. ร.ต.อ.ชัยยา วิเชียรบุตร ประธานกรรมการ ฯ มอบหมายให้ ร.ต.อ.หญิงนวลศิริ ชูแสวง รองประธานกรรมการฯ และ ร.ต.อ.หญิงลดารัตน์ ณ โสฬส เหรัญญิก เป็นตัวแทนสมาชิก คณะกรรมการและเจ้าหน้าที่สหกรณ์ ร่วมวางพวงหรีดและมอบเงิน... (1)
วันศุกร์ที่ 24 พฤษภาคม 2567 ร.ต.อ.ชัยยา วิเชียรบุตร ประธานกรรมการ ฯ มอบหมายให้ ด.ต.สมพร ป่านแก้ว และ ด.ต.หญิงเยาวลักษณ์ ไหมชุม คณะกรรมการฯ เป็นตัวแทนสมาชิก คณะกรรมการและเจ้าหน้าที่สหกรณ์ มอบเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศพ (บิดา/มารดา)
วันศุกร์ที่ 24 พฤษภาคม 2567 ร.ต.อ.ชัยยา วิเชียรบุตร ประธานกรรมการ ฯ มอบหมายให้ ด.ต.สมพร ป่านแก้ว และ ด.ต.หญิงเยาวลักษณ์ ไหมชุม คณะกรรมการฯ เป็นตัวแทนสมาชิก คณะกรรมการและเจ้าหน้าที่สหกรณ์ มอบเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศพ (บิดา/มารดา)  (1)
วันพฤหัสบดีที่ 23 พฤษภาคม 2567 ร.ต.อ.ชัยยา วิเชียรบุตร ประธานกรรมการ ฯ มอบหมายให้ ร.ต.อ.หญิงนวลศิริ ชูแสวง รองประธานกรรมการฯ พร้อมด้วยคณะกรรมการฯ เป็นตัวแทนสมาชิกสหกรณ์ ร่วมวางพวงหรีดและมอบเงินสวัสดิการสงเคราะห์สมาชิกเสียชีวิต ราย
วันพฤหัสบดีที่ 23 พฤษภาคม 2567 ร.ต.อ.ชัยยา วิเชียรบุตร ประธานกรรมการ ฯ มอบหมายให้ ร.ต.อ.หญิงนวลศิริ ชูแสวง รองประธานกรรมการฯ พร้อมด้วยคณะกรรมการฯ เป็นตัวแทนสมาชิกสหกรณ์ ร่วมวางพวงหรีดและมอบเงินสวัสดิการสงเคราะห์สมาชิกเสียชีวิต ราย " ร.ต.ต.บวร แสงพุ่ม  (1)
วันอังคาร ที่ 21 พฤษภาคม 2567 เวลา 10.00 น. สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจปัตตานี จำกัด มีการประชุมคณะกรรมการดำเนินการชุดที่ 59 ครั้งที่ 8/2567 และประชุมคณะกรรมการศูนย์ประสานงานสมาคมฌาปนกิจฯ ชุดที่ 59 ครั้งที่ 7/2567
วันอังคาร ที่ 21 พฤษภาคม 2567 เวลา 10.00 น. สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจปัตตานี จำกัด มีการประชุมคณะกรรมการดำเนินการชุดที่ 59 ครั้งที่ 8/2567 และประชุมคณะกรรมการศูนย์ประสานงานสมาคมฌาปนกิจฯ ชุดที่ 59 ครั้งที่ 7/2567 (10)
วันจันทร์ที่ 20 พฤษภาคม 2567 ร.ต.อ.ชัยยา วิเชียรบุตร ประธานกรรมการ ฯ มอบหมายให้ พ.ต.ท.กรกฤษ เกาะยอ / ส.ต.อ.อิทธิวัฒน์ กุลปาราเมศ และด.ต.อธิราช จิตรหลังกรรมการฯ เป็นตัวแทนสมาชิก คณะกรรมการและเจ้าหน้าที่สหกรณ์ มอบเงินสวัสดิการสงเคราะห์สมาชิก
วันจันทร์ที่ 20 พฤษภาคม 2567 ร.ต.อ.ชัยยา วิเชียรบุตร ประธานกรรมการ ฯ มอบหมายให้ พ.ต.ท.กรกฤษ เกาะยอ / ส.ต.อ.อิทธิวัฒน์ กุลปาราเมศ และด.ต.อธิราช จิตรหลังกรรมการฯ เป็นตัวแทนสมาชิก คณะกรรมการและเจ้าหน้าที่สหกรณ์ มอบเงินสวัสดิการสงเคราะห์สมาชิก (1)
วันเสาร์ที่ 11 พฤษภาคม 2567 ร.ต.อ.ชัยยา วิเชียรบุตร ประธานกรรมการดำเนินการ สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจปัตตานี จำกัดจัดตรวจ คัดกรองและรักษาโรคต้อกระจก ภายใต้โครงการ
วันเสาร์ที่ 11 พฤษภาคม 2567 ร.ต.อ.ชัยยา วิเชียรบุตร ประธานกรรมการดำเนินการ สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจปัตตานี จำกัดจัดตรวจ คัดกรองและรักษาโรคต้อกระจก ภายใต้โครงการ " โลกสวย ตาใส ไร้ต้อกระจก "โดย โรงพยาบาลศุภมิตรสุพรรณบุรี ร่วมกับกรมบัญชีกลาง (1)
วันพฤหัสบดีที่ 25 เมษายน 2567 ร.ต.อ.ชัยยา วิเชียรบุตร ประธานคณะกรรมการ ฯ มอบหมายให้ ร.ต.อ.หญิงนวลศิริ ชูแสวง รองประธานกรรมการฯ พร้อมด้วยกรรมการและฝ่ายจัดการ เป็นตัวแทนเข้าต้อนรับ กรรมการสมาคมฌาปนกิจฯ สสอค.
วันพฤหัสบดีที่ 25 เมษายน 2567 ร.ต.อ.ชัยยา วิเชียรบุตร ประธานคณะกรรมการ ฯ มอบหมายให้ ร.ต.อ.หญิงนวลศิริ ชูแสวง รองประธานกรรมการฯ พร้อมด้วยกรรมการและฝ่ายจัดการ เป็นตัวแทนเข้าต้อนรับ กรรมการสมาคมฌาปนกิจฯ สสอค. (1)
วันอังคาร ที่ 23 เมษายน 2567 ร.ต.อ.ชัยยา วิเชียรบุตร ประธานคณะกรรมการ ฯ มอบหมายให้ พ.ต.อ.กองอรรถ สุวรรณขำ และ ร.ต.อ.หญิงนวลศิริ ชูแสวง รองประธานกรรมการฯ พร้อมด้วยคณะกรรมการฯ เป็นตัวแทนสมาชิกสหกรณ์ ร่วมวางพวงหรีดและมอบเงินสวัสดิการสงเคราะห์สมาชิกเสียชีวิต
วันอังคาร ที่ 23 เมษายน 2567 ร.ต.อ.ชัยยา วิเชียรบุตร ประธานคณะกรรมการ ฯ มอบหมายให้ พ.ต.อ.กองอรรถ สุวรรณขำ และ ร.ต.อ.หญิงนวลศิริ ชูแสวง รองประธานกรรมการฯ พร้อมด้วยคณะกรรมการฯ เป็นตัวแทนสมาชิกสหกรณ์ ร่วมวางพวงหรีดและมอบเงินสวัสดิการสงเคราะห์สมาชิกเสียชีวิต  (1)
วันที่ 6 เม.ย.67 เวลา 17.30 น. ร.ต.อ.ชัยยา วิเชียรบุตร ประธานคณะกรรมการ ฯ ได้มอบเงินสวัสดิการสงเคราะห์เกี่ยวกับการศพ ร.ต.ท.อนุศักดิ์ ขุนเมือง รอง สว.(อก)สภ.ปะนาเระ เสียชีวิต ณ วัดสำเภาเชย อ.ปะนาเระ จ.ปัตตานี
วันที่ 6 เม.ย.67 เวลา 17.30 น. ร.ต.อ.ชัยยา วิเชียรบุตร ประธานคณะกรรมการ ฯ ได้มอบเงินสวัสดิการสงเคราะห์เกี่ยวกับการศพ ร.ต.ท.อนุศักดิ์ ขุนเมือง รอง สว.(อก)สภ.ปะนาเระ เสียชีวิต ณ วัดสำเภาเชย อ.ปะนาเระ จ.ปัตตานี (7)
วันที่ 5 เม.ย.67 เวลา 15.30 น. ร.ต.อ.ชัยยา วิเชียรบุตร ประธานคณะกรรมการ ฯ มอบหมายให้ ร.ต.อ.หญิงนวลศิริ ชูแสวง รองประธานฯ คณะกรรมการฯ และฝ่ายจัดการ ได้ร่วมมอบทุนสวัสดิการสงเคราะห์สมาชิก ราย ร.ต.ท.อนุศักดิ์ ขุนเมือง ณ วัดสำเภาเชย อ.ปะนาเระ จ.ปัตตานี
วันที่ 5 เม.ย.67 เวลา 15.30 น. ร.ต.อ.ชัยยา วิเชียรบุตร ประธานคณะกรรมการ ฯ มอบหมายให้ ร.ต.อ.หญิงนวลศิริ ชูแสวง รองประธานฯ คณะกรรมการฯ และฝ่ายจัดการ ได้ร่วมมอบทุนสวัสดิการสงเคราะห์สมาชิก ราย ร.ต.ท.อนุศักดิ์ ขุนเมือง ณ วัดสำเภาเชย อ.ปะนาเระ จ.ปัตตานี (5)
วันที่ 27 มี.ค.67 เวลา 15.30น.ร.ต.อ.ชัยยา วิเชียรบุตร ประธานคณะกรรมการฯ มอบหมายให้ ด.ต.สมพร ป่านแก้ว และ ด.ต.หญิงเยาวลักษณ์ ไหมชุม คณะกรรมการฯ เป็นตัวแทนสมาชิก คณะกรรมการและเจ้าหน้าที่สหกรณ์ ได้ร่วมวางพวงหรีดและมอบเงินสวัสดิการสงเคราะห์เกี่ยวกับการศพ
วันที่ 27 มี.ค.67 เวลา 15.30น.ร.ต.อ.ชัยยา วิเชียรบุตร ประธานคณะกรรมการฯ มอบหมายให้ ด.ต.สมพร ป่านแก้ว และ ด.ต.หญิงเยาวลักษณ์ ไหมชุม คณะกรรมการฯ เป็นตัวแทนสมาชิก คณะกรรมการและเจ้าหน้าที่สหกรณ์ ได้ร่วมวางพวงหรีดและมอบเงินสวัสดิการสงเคราะห์เกี่ยวกับการศพ (2)
วันพุธที่ 20 มีนาคม 2567 ร.ต.อ.ชัยยา วิเชียรบุตร ประธานกรรมการ ฯ มอบหมายให้ พ.ต.ท.กรกฤษ เกาะยอ และ ส.ต.อ.อิทธิวัฒน์ กุลปาราเมศ กรรมการฯ เป็นตัวแทนสมาชิก คณะกรรมการและเจ้าหน้าที่สหกรณ์ มอบเงินสวัสดิการสงเคราะห์สมาชิก กรณีสมาชิกถึงแก่กรรมให้แก่ทายาท
วันพุธที่ 20 มีนาคม 2567 ร.ต.อ.ชัยยา วิเชียรบุตร ประธานกรรมการ ฯ มอบหมายให้ พ.ต.ท.กรกฤษ เกาะยอ และ ส.ต.อ.อิทธิวัฒน์ กุลปาราเมศ กรรมการฯ เป็นตัวแทนสมาชิก คณะกรรมการและเจ้าหน้าที่สหกรณ์ มอบเงินสวัสดิการสงเคราะห์สมาชิก กรณีสมาชิกถึงแก่กรรมให้แก่ทายาท (2)
วันที่ 18 มี.ค.67 ร.ต.อ.ชัยยา วิเชียรบุตร ประธานกรรมการ ฯ และ ด.ต.ดุรงค์กร เอียดแก้ว กรรมการฯ เป็นตัวแทนสมาชิก คณะกรรมการและเจ้าเจ้าหน้าที่สหกรณ์ ได้ร่วมวางพวงหรีดและมอบเงินสวัสดิการสงเคราะห์เกี่ยวกับการศพ คุณพ่อ มอด ทองมี ซึ่งเป็น บิดาของ ร.ต.ท.อุดม ทอง
วันที่ 18 มี.ค.67 ร.ต.อ.ชัยยา วิเชียรบุตร ประธานกรรมการ ฯ และ ด.ต.ดุรงค์กร เอียดแก้ว กรรมการฯ เป็นตัวแทนสมาชิก คณะกรรมการและเจ้าเจ้าหน้าที่สหกรณ์ ได้ร่วมวางพวงหรีดและมอบเงินสวัสดิการสงเคราะห์เกี่ยวกับการศพ คุณพ่อ มอด ทองมี ซึ่งเป็น บิดาของ ร.ต.ท.อุดม ทอง (3)
วันพฤหัสบดีที่ 25 มกราคม 2567 ร.ต.อ.ชัยยา วิเชียรบุตร ประธานกรรมการ ฯ มอบหมายให้ ด.ต.เอกชัย เจียระนัย กรรมการฯ มอบเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศพ แก่ บิดา ของ จ.ส.ต.ซอเร เจ๊ะเด็ง สมาชิกฯ ณ ต.บ้านกลาง อ.สายบุรี จ.ปัตตานี
วันพฤหัสบดีที่ 25 มกราคม 2567 ร.ต.อ.ชัยยา วิเชียรบุตร ประธานกรรมการ ฯ มอบหมายให้ ด.ต.เอกชัย เจียระนัย กรรมการฯ มอบเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศพ แก่ บิดา ของ จ.ส.ต.ซอเร เจ๊ะเด็ง สมาชิกฯ ณ ต.บ้านกลาง อ.สายบุรี จ.ปัตตานี (1)
วันพุธที่ 24 มกราคม 2567 ร.ต.อ.ชัยยา วิเชียรบุตร ประธานกรรมการ ฯ มอบหมายให้ จ.ส.ต.เกียรติศักดิ์ ทิพย์พินิจ กรรมการฯ เป็นตัวแทนมอบเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศพ แก่ มารดา ของ ด.ต.บัณฑิต ใบสนิ สมาชิกฯ ณ ต.ตะลุบัน อ.สายบุรี จ.ปัตตานี
วันพุธที่ 24 มกราคม 2567 ร.ต.อ.ชัยยา วิเชียรบุตร ประธานกรรมการ ฯ มอบหมายให้ จ.ส.ต.เกียรติศักดิ์ ทิพย์พินิจ กรรมการฯ เป็นตัวแทนมอบเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศพ แก่ มารดา ของ ด.ต.บัณฑิต ใบสนิ สมาชิกฯ ณ ต.ตะลุบัน อ.สายบุรี จ.ปัตตานี (1)
วันเสาร์ที่ 13 มกราคม 2567 สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจปัตตานี จำกัด นำโดย ร.ต.อ.ชัยยา วิเชียรบุตร ประธานกรรมการ พร้อมด้วยคณะกรรมการและเจ้าหน้าสหกรณ์ฯ ร่วมวางพวงหรีดพร้อมมอบเงินสวัสดิการ และร่วมเป็นเจ้าภาพสวดอภิธรรมศพ
วันเสาร์ที่ 13 มกราคม 2567 สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจปัตตานี จำกัด นำโดย ร.ต.อ.ชัยยา วิเชียรบุตร ประธานกรรมการ พร้อมด้วยคณะกรรมการและเจ้าหน้าสหกรณ์ฯ ร่วมวางพวงหรีดพร้อมมอบเงินสวัสดิการ และร่วมเป็นเจ้าภาพสวดอภิธรรมศพ "คุณแม่แฉ้ สุขสมบูรณ์" (26)
วันพุธที่ 27 ธันวาคม 2566 สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจปัตตานี จำกัด นำโดย ร.ต.อ.ชัยยา วิเชียรบุตร ประธานกรรมการ พร้อมด้วยคณะกรรมการและเจ้าหน้าสหกรณ์ฯ ร่วมวางพวงหรีดและมอบเงินสวัสดิการ
วันพุธที่ 27 ธันวาคม 2566 สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจปัตตานี จำกัด นำโดย ร.ต.อ.ชัยยา วิเชียรบุตร ประธานกรรมการ พร้อมด้วยคณะกรรมการและเจ้าหน้าสหกรณ์ฯ ร่วมวางพวงหรีดและมอบเงินสวัสดิการ "คุณพ่อประยูร เกาะยอ" (4)
วันอาทิตย์ที่ 24 ธันวาคม 2566 สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจปัตตานี จำกัด จัดทำโครงการฝึกอบรมหลักสูตร “ ให้ความรู้แก่สมาชิกใหม่ในการวางแผนทางการเงิน และเรียนรู้กระบวนการสหกรณ์ ประจำปี 2567 (รุ่นที่ 1) ”
วันอาทิตย์ที่ 24 ธันวาคม 2566 สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจปัตตานี จำกัด จัดทำโครงการฝึกอบรมหลักสูตร “ ให้ความรู้แก่สมาชิกใหม่ในการวางแผนทางการเงิน และเรียนรู้กระบวนการสหกรณ์ ประจำปี 2567 (รุ่นที่ 1) ”  (16)
วันจันทร์ที่ 18 ธันวาคม 2566 เวลา 15.00 น. ร.ต.อ. ชัยยา วิเชียรบุตร ประธานสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจปัตตานี จำกัด และกรรมการฯ ร่วมวางพวงหรีดและมอบเงินทุนสวัสดิการสงเคราะห์เกี่ยวกับการศพสมาชิก แก่ครอบครัวของ ร.ต.ท.นิยม สารพร
วันจันทร์ที่ 18 ธันวาคม 2566 เวลา 15.00 น. ร.ต.อ. ชัยยา วิเชียรบุตร ประธานสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจปัตตานี จำกัด และกรรมการฯ ร่วมวางพวงหรีดและมอบเงินทุนสวัสดิการสงเคราะห์เกี่ยวกับการศพสมาชิก แก่ครอบครัวของ ร.ต.ท.นิยม สารพร (4)
วันเสาร์ที่ 25 พฤศจิกายน 2566 เวลา 14.00 น. ร.ต.อ. ชัยยา วิเชียรบุตร ประธานสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจปัตตานี จำกัด มอบหมายให้ พ.ต.ท.นิพร อินสุวรรณ์ รองประธานคณะกรรมการฯ และกรรมการฯ เป็นตัวแทนร่วมวางพวงหรีดและมอบเงินทุนสวัสดิการสงเคราะห์เกี่ยวกับการศพสมาชิก
วันเสาร์ที่ 25 พฤศจิกายน 2566 เวลา 14.00 น. ร.ต.อ. ชัยยา วิเชียรบุตร ประธานสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจปัตตานี จำกัด มอบหมายให้ พ.ต.ท.นิพร อินสุวรรณ์ รองประธานคณะกรรมการฯ และกรรมการฯ เป็นตัวแทนร่วมวางพวงหรีดและมอบเงินทุนสวัสดิการสงเคราะห์เกี่ยวกับการศพสมาชิก (1)
วันอังคารที่ 7 พฤศจิกายน 2566 สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจปัตตานี จำกัด จัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2566 ณ ห้องน้ำพราว โรงแรม ซี.เอส. ปัตตานี
วันอังคารที่ 7 พฤศจิกายน 2566 สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจปัตตานี จำกัด จัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2566 ณ ห้องน้ำพราว โรงแรม ซี.เอส. ปัตตานี  (101)
วันที่ 18 ตุลาคม 2556 เวลา 11.00 น. ร.ต.อ. ชัยยา วิเชียรบุตร ประธานสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจปัตตานี จำกัด มอบหมายให้ ร.ต.อ.หญิง นวลศิริ ชูแสวง รองประธานกรรมการฯ พร้อมด้วยกรรมการฯ เป็นตัวแทนร่วมวางพวงหรีดและมอบเงินทุนสวัสดิการสงเคราะห์เกี่ยวกับการศพ
วันที่ 18 ตุลาคม 2556 เวลา 11.00 น. ร.ต.อ. ชัยยา วิเชียรบุตร ประธานสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจปัตตานี จำกัด มอบหมายให้ ร.ต.อ.หญิง นวลศิริ ชูแสวง รองประธานกรรมการฯ พร้อมด้วยกรรมการฯ เป็นตัวแทนร่วมวางพวงหรีดและมอบเงินทุนสวัสดิการสงเคราะห์เกี่ยวกับการศพ (1)
วันที่ 13 ตุลาคม 2566 เวลา 17.30 น. ร.ต.อ. ชัยยา วิเชียรบุตร ประธานสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจปัตตานี จำกัด พร้อมคณะกรรมการฯ ร่วมสวดพระอภิธรรมศพ และร่วมวางพวงหรีด พร้อมมอบเงินทุนสวัสดิการสงเคราะห์เกี่ยวกับการศพ คุณแม่เพลินพิศ ชูหนู
วันที่ 13 ตุลาคม 2566 เวลา 17.30 น. ร.ต.อ. ชัยยา วิเชียรบุตร ประธานสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจปัตตานี จำกัด พร้อมคณะกรรมการฯ ร่วมสวดพระอภิธรรมศพ และร่วมวางพวงหรีด พร้อมมอบเงินทุนสวัสดิการสงเคราะห์เกี่ยวกับการศพ คุณแม่เพลินพิศ ชูหนู (3)
วันที่ 4 ตุลาคม 2566 เวลา 13.30 น. สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจปัตตานี จำกัด นำโดย ร.ต.อ. ชัยยา วิเชียรบุตร ประธานกรรมการฯ ร.ต.อ.หญิง นวลศิริ ชูแสวง รองประธานกรรมการฯ และคณะกรรมการฯ ร่วมสวดพระอภิธรรมศพ และมอบเงินทุนสวัสดิการสงเคราะห์เกี่ยวกับการศพ คุณแม่ปราณี ...
วันที่ 4 ตุลาคม 2566 เวลา 13.30 น. สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจปัตตานี จำกัด นำโดย ร.ต.อ. ชัยยา วิเชียรบุตร ประธานกรรมการฯ ร.ต.อ.หญิง นวลศิริ ชูแสวง รองประธานกรรมการฯ และคณะกรรมการฯ ร่วมสวดพระอภิธรรมศพ และมอบเงินทุนสวัสดิการสงเคราะห์เกี่ยวกับการศพ คุณแม่ปราณี ... (5)
วันที่ 25 กันยายน 2566 เวลา 17.30น. ร.ต.อ.ชัยยา วิเชียรบุตร ประธานสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจปัตตานี จำกัด มอบหมายให้ ด.ต.ดุรงค์กร เอียดแก้ว กรรมการฯ เป็นตัวแทนมอบเงินทุนสวัสดิการสงเคราะห์เกี่ยวกับการศพ งานทำบุญครบ 7 วัน “คุณแม่รอหม๊ะ สันบากอ“
วันที่ 25 กันยายน 2566 เวลา 17.30น. ร.ต.อ.ชัยยา วิเชียรบุตร ประธานสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจปัตตานี จำกัด มอบหมายให้ ด.ต.ดุรงค์กร เอียดแก้ว กรรมการฯ เป็นตัวแทนมอบเงินทุนสวัสดิการสงเคราะห์เกี่ยวกับการศพ งานทำบุญครบ 7 วัน “คุณแม่รอหม๊ะ สันบากอ“  (2)
วันที่ 23 กันยายน 2566 เวลา 12.30 น. ร.ต.อ.ชัยยา วิเชียรบุตร ประธานสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจปัตตานี จำกัด มอบหมายให้ ร.ต.อ.หญิง นวลศิริ ชูแสวง รองประธานกรรมการฯและกรรมการฯ เป็นตัวแทนร่วมวางพวงหรีดและมอบเงินทุนสวัสดิการสงเคราะห์เกี่ยวกับการศพ ส.ต.ท.จาตุรงค์
วันที่ 23 กันยายน 2566 เวลา 12.30 น. ร.ต.อ.ชัยยา วิเชียรบุตร ประธานสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจปัตตานี จำกัด มอบหมายให้ ร.ต.อ.หญิง นวลศิริ ชูแสวง รองประธานกรรมการฯและกรรมการฯ เป็นตัวแทนร่วมวางพวงหรีดและมอบเงินทุนสวัสดิการสงเคราะห์เกี่ยวกับการศพ ส.ต.ท.จาตุรงค์  (1)
เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2566 สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจปัตตานี จำกัด จัดกิจกรรมแด่สมาชิกสหกรณ์ที่เกษียณอายุราชการโดยมี ร.ต.อ.ชัยยา วิเชียรบุตร ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจปัตตานี จำกัด เป็นประธานและทั้งนี้ได้มอบเงินสวัสดิการแก่สมาชิกที่เกษียณอายุฯ
เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2566 สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจปัตตานี จำกัด จัดกิจกรรมแด่สมาชิกสหกรณ์ที่เกษียณอายุราชการโดยมี ร.ต.อ.ชัยยา วิเชียรบุตร ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจปัตตานี จำกัด เป็นประธานและทั้งนี้ได้มอบเงินสวัสดิการแก่สมาชิกที่เกษียณอายุฯ (14)
เมื่อวันจันทร์ที่ 4 กันยายน 2566 พล.ต.ต.อาชาน จันทร์ศิริ ผบก.ภ.จว.ปัตตานี พร้อมด้วย ร.ต.อ.ชัยยา วิเชียรบุตร / ประธานสหกรณ์ออมทรัพย์ปัตตานี จำกัด ได้เดินทางไปร่วมแสดงความเสียใจ และมอบเงินกองทุนเช่วยเหลือครอบครัวของ
เมื่อวันจันทร์ที่ 4 กันยายน 2566 พล.ต.ต.อาชาน จันทร์ศิริ ผบก.ภ.จว.ปัตตานี พร้อมด้วย ร.ต.อ.ชัยยา วิเชียรบุตร / ประธานสหกรณ์ออมทรัพย์ปัตตานี จำกัด ได้เดินทางไปร่วมแสดงความเสียใจ และมอบเงินกองทุนเช่วยเหลือครอบครัวของ " ส.ต.ท.บุญกีนี ดือเระ "  (4)
วันศุกร์ที่ 1 กันยายน 2566 ร.ต.อ. ชัยยา วิเชียรบุตร ประธานสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจปัตตานี จำกัด มอบหมายให้ ด.ต.ดุรงค์กร เอียดแก้ว กรรมการฯ เป็นตัวแทนร่วมวางพวงหรีดและมอบเงินทุนสวัสดิการสงเคราะห์เกี่ยวกับการศพ คุณแม่กิ้มห้วย แซ่ล้าย
วันศุกร์ที่ 1 กันยายน 2566 ร.ต.อ. ชัยยา วิเชียรบุตร ประธานสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจปัตตานี จำกัด มอบหมายให้ ด.ต.ดุรงค์กร เอียดแก้ว กรรมการฯ เป็นตัวแทนร่วมวางพวงหรีดและมอบเงินทุนสวัสดิการสงเคราะห์เกี่ยวกับการศพ คุณแม่กิ้มห้วย แซ่ล้าย (2)
วันอังคารที่ 8 สิงหาคม 2566 ร.ต.อ. ชัยยา วิเชียรบุตร ประธานกรรมการ และ นางภัททิรา ธรรมรัตน์ ผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจปัตตานี จำกัด เดินทางเข้าเยี่ยมสมาชิกทุพลภาพที่ได้รับบาดเจ็บจากการปฏิบัติหน้าที่ พร้อมมอบกระเช้าสุขภาพ ราย ด.ต.ประเสริฐ ผิวละออ
วันอังคารที่ 8 สิงหาคม 2566 ร.ต.อ. ชัยยา วิเชียรบุตร ประธานกรรมการ และ นางภัททิรา ธรรมรัตน์ ผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจปัตตานี จำกัด เดินทางเข้าเยี่ยมสมาชิกทุพลภาพที่ได้รับบาดเจ็บจากการปฏิบัติหน้าที่ พร้อมมอบกระเช้าสุขภาพ ราย ด.ต.ประเสริฐ ผิวละออ (4)
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 3 สิงหาคม 2566 ร.ต.อ.ชัยยา วิเชียรบุตร ประธานกรรมการดำเนินการฯ เป็นตัวแทนเข้ามอบเงินทุนสวัสดิการสงเคราะห์เกี่ยวกับการศพสมาชิกและครอบครัว พร้อมร่วมวางพวงหรีด คุณพ่อทิม คงแก้ว บิดาของ ร.ต.ท.ยุทธ คงแก้ว (สมาชิกสหกรณ์ ฯ สังกัด สภ.ตุยง)
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 3 สิงหาคม 2566 ร.ต.อ.ชัยยา วิเชียรบุตร ประธานกรรมการดำเนินการฯ เป็นตัวแทนเข้ามอบเงินทุนสวัสดิการสงเคราะห์เกี่ยวกับการศพสมาชิกและครอบครัว พร้อมร่วมวางพวงหรีด คุณพ่อทิม คงแก้ว บิดาของ ร.ต.ท.ยุทธ คงแก้ว (สมาชิกสหกรณ์ ฯ สังกัด สภ.ตุยง) (2)
เมื่อวันจันทร์ที่ 24 กรกฎาคม 2566 ร.ต.อ.ชัยยา วิเชียรบุตร ประธานกรรมการฯ และ ด.ต.ดุรงค์กร เอียดแก้ว กรรมการฯ เป็นตัวแทนเข้ามอบเงินทุนสวัสดิการสงเคราะห์เกี่ยวกับการศพสมาชิกและครอบครัว พร้อมร่วมวางพวงหรีด “ คุณแม่สะพรั่ง ดวงสุวรรณ ”
เมื่อวันจันทร์ที่ 24 กรกฎาคม 2566 ร.ต.อ.ชัยยา วิเชียรบุตร ประธานกรรมการฯ และ ด.ต.ดุรงค์กร เอียดแก้ว กรรมการฯ เป็นตัวแทนเข้ามอบเงินทุนสวัสดิการสงเคราะห์เกี่ยวกับการศพสมาชิกและครอบครัว พร้อมร่วมวางพวงหรีด “ คุณแม่สะพรั่ง ดวงสุวรรณ ” (3)
เมื่อวันเสาร์ที่ 22กรกฎาคม 2566 ร.ต.อ.ชัยยา วิเชียรบุตร ประธานกรรมการดำเนินการฯ เป็นตัวแทนเข้ามอบเงินทุนสวัสดิการสงเคราะห์เกี่ยวกับการศพสมาชิกและครอบครัว พร้อมร่วมวางพวงหรีด “ คุณแม่พราก ภัทรนันท์สกุล “
เมื่อวันเสาร์ที่ 22กรกฎาคม 2566 ร.ต.อ.ชัยยา วิเชียรบุตร ประธานกรรมการดำเนินการฯ เป็นตัวแทนเข้ามอบเงินทุนสวัสดิการสงเคราะห์เกี่ยวกับการศพสมาชิกและครอบครัว พร้อมร่วมวางพวงหรีด “ คุณแม่พราก ภัทรนันท์สกุล “ (2)
วันศุกร์ที่ 21 กรกฎาคม 2566 เวลา 13.00 น. สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจปัตตานี จำกัด จัดทำโครงการฝึกอบรมหลักสูตร
วันศุกร์ที่ 21 กรกฎาคม 2566 เวลา 13.00 น. สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจปัตตานี จำกัด จัดทำโครงการฝึกอบรมหลักสูตร "ให้ความรู้แก่สมาชิกใหม่ ในการวางแผนทางการเงิน และเรียนรู้กระบวนการสหกรณ์"  (43)
วันอังคารที่ 18 กรกฎาคม 2566 เวลา 13.00 น. สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจปัตตานี จำกัด มีการประชุมคณะกรรมการดำเนินการชุดที่ 58 ครั้งที่ 11/2566
วันอังคารที่ 18 กรกฎาคม 2566 เวลา 13.00 น. สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจปัตตานี จำกัด มีการประชุมคณะกรรมการดำเนินการชุดที่ 58 ครั้งที่ 11/2566 (13)
เมื่อวันศุกร์ที่ 14 กรกฎาคม 2566 พล.ต.ต.อาชาน จันทร์ศิริ ผบก.ภ.จว.ปัตตานี / ประธานกิตติมศักดิ์สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจปัตตานี จำกัด /พร้อมด้วย ร.ต.อ.ชัยยา วิเชียรบุตร ประธานกรรมการ สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจปัตตานี จำกัด / พ.ต.ท.กรกฤษ เกาะยอ กรรมการสหกรณ์ฯ
เมื่อวันศุกร์ที่ 14 กรกฎาคม 2566 พล.ต.ต.อาชาน จันทร์ศิริ ผบก.ภ.จว.ปัตตานี / ประธานกิตติมศักดิ์สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจปัตตานี จำกัด /พร้อมด้วย ร.ต.อ.ชัยยา วิเชียรบุตร ประธานกรรมการ สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจปัตตานี จำกัด / พ.ต.ท.กรกฤษ เกาะยอ กรรมการสหกรณ์ฯ (3)
เมื่อวันอังคารที่ 12 กรกฎาคม 2566 ร.ต.อ.ชัยยา วิเชียรบุตร ประธานสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจปัตตานี จำกัด เข้ามอบเงินทุนสวัสดิการสงเคราะห์เกี่ยวกับการศพสมาชิกและครอบครัว พร้อมร่วมวางพวงหรีด นางสาลี ฤทธิสุนทร
เมื่อวันอังคารที่ 12 กรกฎาคม 2566 ร.ต.อ.ชัยยา วิเชียรบุตร ประธานสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจปัตตานี จำกัด เข้ามอบเงินทุนสวัสดิการสงเคราะห์เกี่ยวกับการศพสมาชิกและครอบครัว พร้อมร่วมวางพวงหรีด นางสาลี ฤทธิสุนทร  (1)
เมื่อวันอังคารที่ 4 กรกฎาคม 2566 ร.ต.อ.ชัยยา วิเชียรบุตร ประธานกรรมการฯ พร้อมด้วย ด.ต.สมพร ป่านแก้ว กรรมการฯ เป็นตัวแทนเข้ามอบเงินทุนสวัสดิการสงเคราะห์เกี่ยวกับการศพสมาชิก และร่วมวางพวงหรีด “ คุณแม่ยุภา เรืองมณี ”
เมื่อวันอังคารที่ 4 กรกฎาคม 2566 ร.ต.อ.ชัยยา วิเชียรบุตร ประธานกรรมการฯ พร้อมด้วย ด.ต.สมพร ป่านแก้ว กรรมการฯ เป็นตัวแทนเข้ามอบเงินทุนสวัสดิการสงเคราะห์เกี่ยวกับการศพสมาชิก และร่วมวางพวงหรีด “ คุณแม่ยุภา เรืองมณี ” (2)
เมื่อวันอาทิตย์ที่ 2 กรกฎาคม 2566 ร.ต.อ.ชัยยา วิเชียรบุตร ประธานสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจปัตตานี จำกัด มอบหมายให้ ร.ต.อ.หญิงนวลศิริ ชูแสวง รองประธานกรรมการฯ เข้ามอบเงินทุนสวัสดิการสงเคราะห์เกี่ยวกับการศพสมาชิกและครอบครัว
เมื่อวันอาทิตย์ที่ 2 กรกฎาคม 2566 ร.ต.อ.ชัยยา วิเชียรบุตร ประธานสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจปัตตานี จำกัด มอบหมายให้ ร.ต.อ.หญิงนวลศิริ ชูแสวง รองประธานกรรมการฯ เข้ามอบเงินทุนสวัสดิการสงเคราะห์เกี่ยวกับการศพสมาชิกและครอบครัว (3)
เมื่อวันเสาร์ที่ 1 กรกฎาคม 2566 ร.ต.อ.ชัยยา วิเชียรบุตร ประธานสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจปัตตานี จำกัด มอบหมายให้ ร.ต.อ.หญิงนวลศิริ ชูแสวง รองประธานกรรมการฯ เข้ามอบเงินทุนสวัสดิการสงเคราะห์เกี่ยวกับการศพสมาชิกและครอบครัว
เมื่อวันเสาร์ที่ 1 กรกฎาคม 2566 ร.ต.อ.ชัยยา วิเชียรบุตร ประธานสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจปัตตานี จำกัด มอบหมายให้ ร.ต.อ.หญิงนวลศิริ ชูแสวง รองประธานกรรมการฯ เข้ามอบเงินทุนสวัสดิการสงเคราะห์เกี่ยวกับการศพสมาชิกและครอบครัว  (3)
เมื่อวันอังคารที่ 27 มิถุนายน 2566 ร.ต.อ. ชัยยา วิเชียรบุตร ประธานสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจปัตตานี จำกัด มอบหมายให้ ด.ต.อธิราช จิตรหลัง กรรมการฯ มอบเงินทุนสวัสดิการสงเคราะห์เกี่ยวกับการศพสมาชิก
เมื่อวันอังคารที่ 27 มิถุนายน 2566 ร.ต.อ. ชัยยา วิเชียรบุตร ประธานสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจปัตตานี จำกัด มอบหมายให้ ด.ต.อธิราช จิตรหลัง กรรมการฯ มอบเงินทุนสวัสดิการสงเคราะห์เกี่ยวกับการศพสมาชิก (1)
เมื่อวันจันทร์ที่ 26 มิถุนายน 2566 ร.ต.อ. ชัยยา วิเชียรบุตร ประธานสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจปัตตานี จำกัด มอบหมายให้ พ.ต.ท.ชาญชัย ม่วงไหม รองประธานคณะกรรมการฯ และ ด.ต.ดุรงค์กร เอียดแก้ว กรรมการฯ เป็นตัวแทนร่วมวางพวงหรีดและมอบเงินทุนสวัสดิการสงเคราะห์
เมื่อวันจันทร์ที่ 26 มิถุนายน 2566 ร.ต.อ. ชัยยา วิเชียรบุตร ประธานสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจปัตตานี จำกัด มอบหมายให้ พ.ต.ท.ชาญชัย ม่วงไหม รองประธานคณะกรรมการฯ และ ด.ต.ดุรงค์กร เอียดแก้ว กรรมการฯ เป็นตัวแทนร่วมวางพวงหรีดและมอบเงินทุนสวัสดิการสงเคราะห์ (1)
เมื่อวันศุกร์ที่ 23 มิถุนายน 2566 ร.ต.อ.ชัยยา วิเชียรบุตร ประธานสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจปัตตานี จำกัด มอบหมายให้ ด.ต.ชาคริต ราชมณี และ จ.ส.ต.เกียรติศักดิ์ ทิพย์พินิจ กรรมการฯเข้ามอบเงินทุนสวัสดิการสงเคราะห์เกี่ยวกับการศพสมาชิก
เมื่อวันศุกร์ที่ 23 มิถุนายน 2566 ร.ต.อ.ชัยยา วิเชียรบุตร ประธานสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจปัตตานี จำกัด มอบหมายให้ ด.ต.ชาคริต ราชมณี และ จ.ส.ต.เกียรติศักดิ์ ทิพย์พินิจ กรรมการฯเข้ามอบเงินทุนสวัสดิการสงเคราะห์เกี่ยวกับการศพสมาชิก  (1)
เมื่อวันเสาร์ที่ 17 และอาทิตย์ที่ 18 มิถุนายน 2566 สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจปัตตานี จำกัด จัดทำโครงการประชุมเชิงปฎิบัติการ
เมื่อวันเสาร์ที่ 17 และอาทิตย์ที่ 18 มิถุนายน 2566 สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจปัตตานี จำกัด จัดทำโครงการประชุมเชิงปฎิบัติการ "การจัดทำแผนกลยุทธ์ ประจำปี 2567-2569" ณ โรงแรมริเวอร์ปัตตานี อ.เมือง จ.ปัตตานี เพื่อเรียนรู้การวางแผนกลยุทธ์และการบริหารความเสี่ยง... (45)
วันอังคารที่ 13 มิถุนายน 2566 ร.ต.อ.ชัยยา วิเชียรบุตร ประธานกรรมการ สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจปัตตานี จำกัด เป็นผู้แทนสหกรณ์ ฯ ร่วมสวดพระอภิธรรมศพ ส.ต.ท.พิจักษณ์ บัวแก้ว สมาชิกสหกรณ์ ฯ ที่ได้เสียชีวิตจากเหตุการณ์ความไม่สงบ ณ.วัดโคกสมานคุณ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
วันอังคารที่ 13 มิถุนายน 2566 ร.ต.อ.ชัยยา วิเชียรบุตร ประธานกรรมการ สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจปัตตานี จำกัด เป็นผู้แทนสหกรณ์ ฯ ร่วมสวดพระอภิธรรมศพ ส.ต.ท.พิจักษณ์ บัวแก้ว สมาชิกสหกรณ์ ฯ ที่ได้เสียชีวิตจากเหตุการณ์ความไม่สงบ ณ.วัดโคกสมานคุณ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา (4)
วันอาทิตย์ที่ 11 มิถุนายน 2566 ร.ต.อ.ชัยยา วิเชียรบุตร ประธานกรรมการดำเนินการฯ ปฏิบัติหน้าที่อนุศาสนาจารย์ ในพิธีรดน้ำศพ และส่งศพ ส.ต.ท.พิจักษ์ บัวแก้ว (สมาชิกสหกรณ์ฯ สังกัด สภ.นาประดู่)
วันอาทิตย์ที่ 11 มิถุนายน 2566 ร.ต.อ.ชัยยา วิเชียรบุตร ประธานกรรมการดำเนินการฯ ปฏิบัติหน้าที่อนุศาสนาจารย์ ในพิธีรดน้ำศพ และส่งศพ ส.ต.ท.พิจักษ์ บัวแก้ว (สมาชิกสหกรณ์ฯ สังกัด สภ.นาประดู่) (8)
สรุปผลการแข่งขันฟุตบอล สหกรณ์คัพครั้งที่ 2
สรุปผลการแข่งขันฟุตบอล สหกรณ์คัพครั้งที่ 2 (4)
วันอาทิตย์ที่ 4 มิถุนายน 2566 สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจปัตตานี จำกัด ได้จัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬา
วันอาทิตย์ที่ 4 มิถุนายน 2566 สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจปัตตานี จำกัด ได้จัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬา "ฟุตบอลสหกรณ์คัพ ครั้งที่ 2" ณ สนามหญ้าเทียมวิคทรี สเตเดียม (121)
วันเสาร์ที่ 20 พฤษภาคม 2566 สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจปัตตานี จำกัด จัดทำโครงการฝึกอบรมหลักสูตร
วันเสาร์ที่ 20 พฤษภาคม 2566 สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจปัตตานี จำกัด จัดทำโครงการฝึกอบรมหลักสูตร "ให้ความรู้แก่สมาชิกใหม่ ในการวางแผนทางการเงิน และเรียนรู้กระบวนการสหกรณ์"  (19)
วันอาทิตย์ ที่ 21 พฤษภาคม 2566 ร.ต.อ.ชัยยา วิเชียรบุตร ประธานกรรมการฯ พร้อมด้วย ร.ต.อ.หญิงนวลศิริ ชูแสวง รองประธานกรรมการดำเนินการ ฯ พร้อมด้วยกรรมการ เป็นตัวแทนมอบเงินสวัสดิการสงเคราะห์ศพสมาชิกของสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจปัตตานี จำกัด และร่วมวางพวงหรีด ...
วันอาทิตย์ ที่ 21 พฤษภาคม 2566 ร.ต.อ.ชัยยา วิเชียรบุตร ประธานกรรมการฯ พร้อมด้วย ร.ต.อ.หญิงนวลศิริ ชูแสวง รองประธานกรรมการดำเนินการ ฯ พร้อมด้วยกรรมการ เป็นตัวแทนมอบเงินสวัสดิการสงเคราะห์ศพสมาชิกของสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจปัตตานี จำกัด และร่วมวางพวงหรีด ... (2)
วันอังคารที่ 16 พฤษภาคม 2566 ร.ต.อ.ชัยยา วิเชียรบุตร ประธานกรรมการฯ เป็นตัวมอบเงินสวัสดิการสงเคราะห์ศพสมาชิกของสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจปัตตานี จำกัด และร่วมวางพวงหรีด คุณพ่อสมศักดิ์ ทองขาว
วันอังคารที่ 16 พฤษภาคม 2566 ร.ต.อ.ชัยยา วิเชียรบุตร ประธานกรรมการฯ เป็นตัวมอบเงินสวัสดิการสงเคราะห์ศพสมาชิกของสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจปัตตานี จำกัด และร่วมวางพวงหรีด คุณพ่อสมศักดิ์ ทองขาว (2)
วันอังคารที่ 17 พฤษภาคม 2566 ร.ต.อ.ชัยยา วิเชียรบุตร ประธานสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจปัตตานี จำกัด มอบหมายให้ ด.ต.ชาคริต ราชมณี และจ.ส.ต.เกียรติศักดิ์ ทิพย์พินิจ กรรมการฯเข้ามอบเงินทุนสวัสดิการสงเคราะห์เกี่ยวกับการศพสมาชิก และร่วมวางพวงหรีด คุณพ่อผุด เพ็ชรจำรัส
วันอังคารที่ 17 พฤษภาคม 2566 ร.ต.อ.ชัยยา วิเชียรบุตร ประธานสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจปัตตานี จำกัด มอบหมายให้ ด.ต.ชาคริต ราชมณี และจ.ส.ต.เกียรติศักดิ์ ทิพย์พินิจ กรรมการฯเข้ามอบเงินทุนสวัสดิการสงเคราะห์เกี่ยวกับการศพสมาชิก และร่วมวางพวงหรีด คุณพ่อผุด เพ็ชรจำรัส (1)
วันจันทร์ ที่ 15 พฤษภาคม 2566 ร.ต.อ.ชัยยา วิเชียรบุตร ประธานกรรมการฯ พร้อมด้วย ดพ.ต.ท.กรกฤษ เกาะยอ กรรมการดำเนินการ ฯ เป็นตัวมอบเงินสวัสดิการสงเคราะห์ศพสมาชิกของสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจปัตตานี จำกัด และร่วมวางพวงหรีด คุณแม่อุษา อุบลบาน
วันจันทร์ ที่ 15 พฤษภาคม 2566 ร.ต.อ.ชัยยา วิเชียรบุตร ประธานกรรมการฯ พร้อมด้วย ดพ.ต.ท.กรกฤษ เกาะยอ กรรมการดำเนินการ ฯ เป็นตัวมอบเงินสวัสดิการสงเคราะห์ศพสมาชิกของสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจปัตตานี จำกัด และร่วมวางพวงหรีด คุณแม่อุษา อุบลบาน (1)
วันจันทร์ที่ 15 พฤษภาคม 2566 ร.ต.อ. ชัยยา วิเชียรบุตร ประธานกรรมการ มอบหมาย พ.ต.ท.ชาญชัย ม่วงไหม รองประธานกรรมการดำเนินการ เป็นตัวแทนมอบเงินสวัสดิการสงเคราะห์ศพสมาชิกของสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจปัตตานี จำกัด ร่วมวางพวงหรีด คุณแม่ทองดี ราชแก้ว
วันจันทร์ที่ 15 พฤษภาคม 2566 ร.ต.อ. ชัยยา วิเชียรบุตร ประธานกรรมการ มอบหมาย พ.ต.ท.ชาญชัย ม่วงไหม รองประธานกรรมการดำเนินการ เป็นตัวแทนมอบเงินสวัสดิการสงเคราะห์ศพสมาชิกของสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจปัตตานี จำกัด ร่วมวางพวงหรีด คุณแม่ทองดี ราชแก้ว (1)
วันอังคารที่ 2 พฤษภาคม 2566 ร.ต.อ.ชัยยา วิเชียรบุตร ประธานกรรมการฯ พร้อมด้วย ด.ต.หญิงเยาวลักษณ์ ไหมชุม กรรมการดำเนินการ ฯ เป็นตัวแทนร่วมวางพวงหรีด และมอบเงินสวัสดิการสงเคราะห์ศพสมาชิกของสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจปัตตานี จำกัด แก่ครอบครัวของ ร.ต.ท.สมนึก หนูชัย
วันอังคารที่ 2 พฤษภาคม 2566 ร.ต.อ.ชัยยา วิเชียรบุตร ประธานกรรมการฯ พร้อมด้วย ด.ต.หญิงเยาวลักษณ์ ไหมชุม กรรมการดำเนินการ ฯ เป็นตัวแทนร่วมวางพวงหรีด และมอบเงินสวัสดิการสงเคราะห์ศพสมาชิกของสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจปัตตานี จำกัด แก่ครอบครัวของ ร.ต.ท.สมนึก หนูชัย (2)
วันอังคาร ที่ 25 เมษายน 2566 ร.ต.อ.ชัยยา วิเชียรบุตร ประธานกรรมการฯ พร้อมด้วย จ.ส.ต.เกียรติศักดิ์ ทิพย์พินิจ กรรมการดำเนินการ ฯ เป็นตัวแทนร่วมวางพวงหรีด และมอบเงินสวัสดิการสงเคราะห์ศพสมาชิกของสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจปัตตานี จำกัด
วันอังคาร ที่ 25 เมษายน 2566 ร.ต.อ.ชัยยา วิเชียรบุตร ประธานกรรมการฯ พร้อมด้วย จ.ส.ต.เกียรติศักดิ์ ทิพย์พินิจ กรรมการดำเนินการ ฯ เป็นตัวแทนร่วมวางพวงหรีด และมอบเงินสวัสดิการสงเคราะห์ศพสมาชิกของสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจปัตตานี จำกัด  (3)
วันเสาร์ที่ 15 เมษายน 2566 ร.ต.อ. ชัยยา วิเชียรบุตร ประธานกรรมการดำเนินการ เข้ามอบเงินทุนสวัสดิการสงเคราะห์เกี่ยวกับการศพบิดา มารดา คู่สมรสและบุตรของสมาชิกฯ และร่วมวางพวงหรีด คุณแม่ส่อง ดวงจันทร์
วันเสาร์ที่ 15 เมษายน 2566 ร.ต.อ. ชัยยา วิเชียรบุตร ประธานกรรมการดำเนินการ เข้ามอบเงินทุนสวัสดิการสงเคราะห์เกี่ยวกับการศพบิดา มารดา คู่สมรสและบุตรของสมาชิกฯ และร่วมวางพวงหรีด คุณแม่ส่อง ดวงจันทร์ (1)
วันเสาร์ที่ 15 เมษายน 2566 ร.ต.อ. ชัยยา วิเชียรบุตร ประธานกรรมการดำเนินการ เข้ามอบเงินทุนสวัสดิการสงเคราะห์เกี่ยวกับการศพบิดา มารดา คู่สมรสและบุตรของสมาชิกฯ และร่วมวางพวงหรีด คุณแม่จับ อินทรัตน์
วันเสาร์ที่ 15 เมษายน 2566 ร.ต.อ. ชัยยา วิเชียรบุตร ประธานกรรมการดำเนินการ เข้ามอบเงินทุนสวัสดิการสงเคราะห์เกี่ยวกับการศพบิดา มารดา คู่สมรสและบุตรของสมาชิกฯ และร่วมวางพวงหรีด คุณแม่จับ อินทรัตน์  (1)
วันเสาร์ที่ 8 เมษายน 2566 เวลา 13.30 น. ร.ต.อ. ชัยยา วิเชียรบุตร ประธานกรรมการ มอบหมาย ด.ต.ดุรงค์กร เอียดแก้ว คณะกรรมการดำเนินการ ร่วมวางพวงหรีด คุณพ่อถนอม(เอียด) บุญจาริยะ อายุ 76 ปี บิดาของ จ.ส.ต.อภิเชษฐ์ บุญจาริยะ สังกัด สภ.โคกโพธิ์
วันเสาร์ที่ 8 เมษายน 2566 เวลา 13.30 น. ร.ต.อ. ชัยยา วิเชียรบุตร ประธานกรรมการ มอบหมาย ด.ต.ดุรงค์กร เอียดแก้ว คณะกรรมการดำเนินการ ร่วมวางพวงหรีด คุณพ่อถนอม(เอียด) บุญจาริยะ อายุ 76 ปี บิดาของ จ.ส.ต.อภิเชษฐ์ บุญจาริยะ สังกัด สภ.โคกโพธิ์ (1)
วันพฤหัสบดี ที่ 16 มีนาคม 2566  เวลา 13.30 น. ร.ต.อ.ชัยยา วิเชียรบุตร ประธานกรรมการฯ ได้มอบหมาย ด.ต.ดุรงค์กร เอียดแก้ว กรรมการดำเนินการ ฯ มอบเงินทุนสวัสดิการสงเคราะห์เกี่ยวกับการศพบิดา มารดา คู่สมรสและบุตรของสมาชิกฯ
วันพฤหัสบดี ที่ 16 มีนาคม 2566 เวลา 13.30 น. ร.ต.อ.ชัยยา วิเชียรบุตร ประธานกรรมการฯ ได้มอบหมาย ด.ต.ดุรงค์กร เอียดแก้ว กรรมการดำเนินการ ฯ มอบเงินทุนสวัสดิการสงเคราะห์เกี่ยวกับการศพบิดา มารดา คู่สมรสและบุตรของสมาชิกฯ (1)
วันจันทร์ ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 15.30 น. ร.ต.อ.ชัยยา วิเชียรบุตร ประธานกรรมการฯ ได้มอบหมาย ด.ต.หญิง เยาวลักษณ์ ไหมชุม และ ด.ต.สมพร ป่านแก้ว คณะกรรมการดำเนินการ ฯร่วมวางพวงหรีด และมอบเงินทุนสวัสดิการสงเคราะห์เกี่ยวกับการศพบิดา มารดา คู่สมรสและบุตร
วันจันทร์ ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 15.30 น. ร.ต.อ.ชัยยา วิเชียรบุตร ประธานกรรมการฯ ได้มอบหมาย ด.ต.หญิง เยาวลักษณ์ ไหมชุม และ ด.ต.สมพร ป่านแก้ว คณะกรรมการดำเนินการ ฯร่วมวางพวงหรีด และมอบเงินทุนสวัสดิการสงเคราะห์เกี่ยวกับการศพบิดา มารดา คู่สมรสและบุตร (1)
วันพุธ ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 14.30 น. ร.ต.อ.ชัยยา วิเชียรบุตร ประธานกรรมการฯ ได้มอบหมาย ร.ต.อ.กิจเกษม แก่นแก้ว พร้อมด้วยกรรมการดำเนินการ ฯ ร่วมวางพวงหรีด และมอบเงินสวัสดิการสงเคราะห์ศพสมาชิกของสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจปัตตานี จำกัด
วันพุธ ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 14.30 น. ร.ต.อ.ชัยยา วิเชียรบุตร ประธานกรรมการฯ ได้มอบหมาย ร.ต.อ.กิจเกษม แก่นแก้ว พร้อมด้วยกรรมการดำเนินการ ฯ ร่วมวางพวงหรีด และมอบเงินสวัสดิการสงเคราะห์ศพสมาชิกของสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจปัตตานี จำกัด (2)
วันอังคาร ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 12.30 น. ร.ต.อ. ชัยยา วิเชียรบุตร ประธานกรรมการฯ ได้มอบหมาย ร้อยตำรวจเอกหญิง นวลศิริ ชูแสวง รองประธานกรรมการดำเนินการ ฯ และกรรมการ ร่วมวางพวงหรีด และมอบเงินทุนสวัสดิการสงเคราะห์เกี่ยวกับการศพบิดา มารดา คู่สมรสแล
วันอังคาร ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 12.30 น. ร.ต.อ. ชัยยา วิเชียรบุตร ประธานกรรมการฯ ได้มอบหมาย ร้อยตำรวจเอกหญิง นวลศิริ ชูแสวง รองประธานกรรมการดำเนินการ ฯ และกรรมการ ร่วมวางพวงหรีด และมอบเงินทุนสวัสดิการสงเคราะห์เกี่ยวกับการศพบิดา มารดา คู่สมรสแล (1)
วันพฤหัสบดี ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 16.30 น. ร.ต.อ.ชัยยา วิเชียรบุตร ประธานกรรมการฯ ได้มอบหมาย ด.ต.หญิงเยาวลักษณ์ ไหมชุม คณะกรรมการดำเนินการ ฯ และกรรมการ ร่วมวางพวงหรีด และมอบเงินทุนสวัสดิการสงเคราะห์เกี่ยวกับการศพบิดา มารดา คู่สมรสและบุตรของสมาชิกฯ
วันพฤหัสบดี ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 16.30 น. ร.ต.อ.ชัยยา วิเชียรบุตร ประธานกรรมการฯ ได้มอบหมาย ด.ต.หญิงเยาวลักษณ์ ไหมชุม คณะกรรมการดำเนินการ ฯ และกรรมการ ร่วมวางพวงหรีด และมอบเงินทุนสวัสดิการสงเคราะห์เกี่ยวกับการศพบิดา มารดา คู่สมรสและบุตรของสมาชิกฯ (1)
วันพุธที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 13.00 น. ร.ต.อ. ชัยยา วิเชียรบุตร ประธานกรรมการดำเนินการ มอบหมายให้ พ.ต.ท.ชาญชัย ม่วงไหม รองประธานกรรมการ และ ด.ต.หญิงเยาวลักษณ์ ไหมชุม กรรมการดำเนินการ ร่วมวางพวงหรีด และมอบเงินทุนสวัสดิการสงเคราะห์เกี่ยวกับการศพบิดา
วันพุธที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 13.00 น. ร.ต.อ. ชัยยา วิเชียรบุตร ประธานกรรมการดำเนินการ มอบหมายให้ พ.ต.ท.ชาญชัย ม่วงไหม รองประธานกรรมการ และ ด.ต.หญิงเยาวลักษณ์ ไหมชุม กรรมการดำเนินการ ร่วมวางพวงหรีด และมอบเงินทุนสวัสดิการสงเคราะห์เกี่ยวกับการศพบิดา  (1)
วันเสาร์ที่ 4 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 13.00 น. ร.ต.อ. ชัยยา วิเชียรบุตร ประธานกรรมการ มอบหมาย ด.ต.ดุรงค์กร เอียดแก้ว คณะกรรมการดำเนินการ ร่วมวางพวงหรีด และมอบเงินทุนสวัสดิการสงเคราะห์เกี่ยวกับการศพบิดา มารดา คู่สมรสและบุตรของสมาชิก คุณแม่เวิน ขาวสังข์
วันเสาร์ที่ 4 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 13.00 น. ร.ต.อ. ชัยยา วิเชียรบุตร ประธานกรรมการ มอบหมาย ด.ต.ดุรงค์กร เอียดแก้ว คณะกรรมการดำเนินการ ร่วมวางพวงหรีด และมอบเงินทุนสวัสดิการสงเคราะห์เกี่ยวกับการศพบิดา มารดา คู่สมรสและบุตรของสมาชิก คุณแม่เวิน ขาวสังข์  (2)
เมื่อวันเสาร์ที่ 4 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 14.00 น. ร.ต.อ.ชัยยา วิเชียรบุตร ประธานกรรมการฯ ได้มอบหมาย พ.ต.ท.กรกฤษ เกาะยอ คณะกรรมการดำเนินการ ฯ  ร่วมวางพวงหรีด และมอบเงินทุนสวัสดิการสงเคราะห์เกี่ยวกับการศพบิดา มารดา คู่สมรสและบุตรของสมาชิกฯ
เมื่อวันเสาร์ที่ 4 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 14.00 น. ร.ต.อ.ชัยยา วิเชียรบุตร ประธานกรรมการฯ ได้มอบหมาย พ.ต.ท.กรกฤษ เกาะยอ คณะกรรมการดำเนินการ ฯ ร่วมวางพวงหรีด และมอบเงินทุนสวัสดิการสงเคราะห์เกี่ยวกับการศพบิดา มารดา คู่สมรสและบุตรของสมาชิกฯ (1)
วันอังคารที่ 20 ธันวาคม 2565 ร.ต.อ.ชัยยา วิเชียรบุตร ประธานกรรมการ มอบหมาย พ.ต.ท.ชาญชัย ม่วงไหม รองประธานกรรมการ พร้อมคณะกรรมการ ร่วมวางพวงหรีด และมอบเงินทุนสวัสดิการสงเคราะห์เกี่ยวกับการศพบิดา มารดา คู่สมรสและบุตรของสมาชิก คุณพ่อพันธ์ อนิสงค์
วันอังคารที่ 20 ธันวาคม 2565 ร.ต.อ.ชัยยา วิเชียรบุตร ประธานกรรมการ มอบหมาย พ.ต.ท.ชาญชัย ม่วงไหม รองประธานกรรมการ พร้อมคณะกรรมการ ร่วมวางพวงหรีด และมอบเงินทุนสวัสดิการสงเคราะห์เกี่ยวกับการศพบิดา มารดา คู่สมรสและบุตรของสมาชิก คุณพ่อพันธ์ อนิสงค์ (2)
วันเสาร์ที่ 10 ธันวาคม 2565 สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจปัตตานี จำกัด จัดทำโครงการฝึกอบรมหลักสูตร
วันเสาร์ที่ 10 ธันวาคม 2565 สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจปัตตานี จำกัด จัดทำโครงการฝึกอบรมหลักสูตร "ให้ความรู้แก่สมาชิก และผู้แทนสมาชิก" เพื่อให้สมาชิกใหม่ ได้รับความรู้เกี่ยวกับระบบสหกรณ์ แนวคิด การบริหารงานสหกรณ์ และเพื่อเป็นแนวทางในการวางแผนทางการเงิน (9)
วันที่ 24 พฤศจิกายน 2565 ร.ต.อ.ชัยยา วิเชียรบุตร ประธานกรรมการดำเนินการ มอบหมายให้ พ.ต.ท.ชาญชัย ม่วงไหม รองประธานกรรมการ พร้อมด้วยฝ่ายจัดการ เป็นตัวแทนสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจปัตตานี จำกัด ร่วมวางพวงหรีดเคารพศพ พร้อมมอบเงินสวัสดิการสงเคราะห์ศพสมาชิก
วันที่ 24 พฤศจิกายน 2565 ร.ต.อ.ชัยยา วิเชียรบุตร ประธานกรรมการดำเนินการ มอบหมายให้ พ.ต.ท.ชาญชัย ม่วงไหม รองประธานกรรมการ พร้อมด้วยฝ่ายจัดการ เป็นตัวแทนสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจปัตตานี จำกัด ร่วมวางพวงหรีดเคารพศพ พร้อมมอบเงินสวัสดิการสงเคราะห์ศพสมาชิก (1)
วันที่ 24 พฤศจิกายน 2565 ร.ต.อ.ชัยยา วิเชียรบุตร ประธานกรรมการดำเนินการ เป็นตัวแทนสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจปัตตานี จำกัด ร่วมวางพวงหรีดเคารพศพ พร้อมมอบเงินสวัสดิการสงเคราะห์ศพสมาชิกและครอบครัว ในงานฌาปนกิจศพ คุณแม่ทองศรี สุขกาญจนะ
วันที่ 24 พฤศจิกายน 2565 ร.ต.อ.ชัยยา วิเชียรบุตร ประธานกรรมการดำเนินการ เป็นตัวแทนสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจปัตตานี จำกัด ร่วมวางพวงหรีดเคารพศพ พร้อมมอบเงินสวัสดิการสงเคราะห์ศพสมาชิกและครอบครัว ในงานฌาปนกิจศพ คุณแม่ทองศรี สุขกาญจนะ (2)
วันศุกร์ที่ 18 พฤศจิกายน 2565 ร.ต.อ.ชัยยา วิเชียรบุตร ประธานกรรมการดำเนินการ มอบหมายให้ ร.ต.อ.หญิงนวลศิริ ชูแสวง รองประธานกรรมการ พร้อมด้วยกรรมการดำเนินการ เป็นตัวแทนสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจปัตตานี จำกัด มอบกระเช้าเยี่ยมอาการของ จ.ส.ต.อนุชา ยามาสา
วันศุกร์ที่ 18 พฤศจิกายน 2565 ร.ต.อ.ชัยยา วิเชียรบุตร ประธานกรรมการดำเนินการ มอบหมายให้ ร.ต.อ.หญิงนวลศิริ ชูแสวง รองประธานกรรมการ พร้อมด้วยกรรมการดำเนินการ เป็นตัวแทนสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจปัตตานี จำกัด มอบกระเช้าเยี่ยมอาการของ จ.ส.ต.อนุชา ยามาสา (1)
ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2565
ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2565 (85)
ร.ต.อ.ชัยยา วิเชียรบุตร ประธานกรรมการดำเนินการ มอบหมายให้ ร.ต.อ.หญิงนวลศิริ ชูแสวง รองประธานกรรมการ พร้อมด้วยกรรมการดำเนินการ เป็นตัวแทนสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจปัตตานี จำกัด ร่วมวางพวงหรีดเคารพศพ พร้อมมอบเงินสวัสดิการสงเคราะห์ศพสมาชิกและครอบครัว
ร.ต.อ.ชัยยา วิเชียรบุตร ประธานกรรมการดำเนินการ มอบหมายให้ ร.ต.อ.หญิงนวลศิริ ชูแสวง รองประธานกรรมการ พร้อมด้วยกรรมการดำเนินการ เป็นตัวแทนสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจปัตตานี จำกัด ร่วมวางพวงหรีดเคารพศพ พร้อมมอบเงินสวัสดิการสงเคราะห์ศพสมาชิกและครอบครัว (2)
วันที่ 5 พฤศจิกายน 2565 ร.ต.อ.ชัยยา วิเชียรบุตร ประธานกรรมการดำเนินการ มอบหมายให้ พ.ต.ท.นิพร อินสุวรรณ์ รองประธานกรรมการดำเนินการ เป็นตัวแทนสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจปัตตานี จำกัด ร่วมวางพวดหรีดเคารพศพ
วันที่ 5 พฤศจิกายน 2565 ร.ต.อ.ชัยยา วิเชียรบุตร ประธานกรรมการดำเนินการ มอบหมายให้ พ.ต.ท.นิพร อินสุวรรณ์ รองประธานกรรมการดำเนินการ เป็นตัวแทนสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจปัตตานี จำกัด ร่วมวางพวดหรีดเคารพศพ (1)
วันจันทร์ ที่ 31 ตุลาคม 2565 สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจปัตตานี จำกัด นำโดย ร.ต.อ.ชัยยา วิเชียรบุตร ประธานกรรมการ พร้อมด้วยกรรมการดำเนินการ เป็นตัวแทนคณะกรรมการและฝ่ายจัดการ นำพวงหรีดร่วมแสดงความเสียใจ และมอบเงินสวัสดิการสงเคราะห์สมาชิกและครอบครัว แก่ครอบครัวของ
วันจันทร์ ที่ 31 ตุลาคม 2565 สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจปัตตานี จำกัด นำโดย ร.ต.อ.ชัยยา วิเชียรบุตร ประธานกรรมการ พร้อมด้วยกรรมการดำเนินการ เป็นตัวแทนคณะกรรมการและฝ่ายจัดการ นำพวงหรีดร่วมแสดงความเสียใจ และมอบเงินสวัสดิการสงเคราะห์สมาชิกและครอบครัว แก่ครอบครัวของ (1)
วันพฤหัสบดี ที่ 6 ตุลาคม 2565 สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจปัตตานี จำกัด นำโดย ร.ต.อ.ชัยยา วิเชียรบุตร ประธานกรรมการ พร้อมด้วย จ.ส.ต.เกียรติศักดิ์ ทิพย์พินิจ กรรมการดำเนินการ เป็นตัวแทนมอบกระเช้าเยี่ยมอาการของ ส.ต.ต.ซอฟรอน จุลนิติกุล ผบ.หมู่ (นปพ.)
วันพฤหัสบดี ที่ 6 ตุลาคม 2565 สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจปัตตานี จำกัด นำโดย ร.ต.อ.ชัยยา วิเชียรบุตร ประธานกรรมการ พร้อมด้วย จ.ส.ต.เกียรติศักดิ์ ทิพย์พินิจ กรรมการดำเนินการ เป็นตัวแทนมอบกระเช้าเยี่ยมอาการของ ส.ต.ต.ซอฟรอน จุลนิติกุล ผบ.หมู่ (นปพ.) (1)
วันพุธ ที่ 28 กันยายน 2565 สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจปัตตานี จำกัด นำโดย ร.ต.อ.ชัยยา วิเชียรบุตร ประธานกรรมการ พร้อมด้วยกรรมการดำเนินการ เป็นตัวนำพวงหรีดเคารพศพร่วมแสดงความเสียใจและไว้อาลัยแก่ นายศุภชัย ศักดิ์แก้ว
วันพุธ ที่ 28 กันยายน 2565 สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจปัตตานี จำกัด นำโดย ร.ต.อ.ชัยยา วิเชียรบุตร ประธานกรรมการ พร้อมด้วยกรรมการดำเนินการ เป็นตัวนำพวงหรีดเคารพศพร่วมแสดงความเสียใจและไว้อาลัยแก่ นายศุภชัย ศักดิ์แก้ว (2)
วันศุกร์ ที่ 23 กันยายน พ.ศ.2565 สหกรณ์ออมทรัพย์ตํารวจปัตตานี จํากัด จัดพิธีทําบุญครบรอบ 57 ปีสหกรณ์ฯ และทำพิธีละหมาดฮายัตในทางศาสนาอิสลาม พร้อมทั้งจัดงานแสดงมุทิตาจิตแด่สมาชิกผู้เกษียณอายุราชการประจําปี 2565 ณ สํานักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ตํารวจปัตตานี จํากัด
วันศุกร์ ที่ 23 กันยายน พ.ศ.2565 สหกรณ์ออมทรัพย์ตํารวจปัตตานี จํากัด จัดพิธีทําบุญครบรอบ 57 ปีสหกรณ์ฯ และทำพิธีละหมาดฮายัตในทางศาสนาอิสลาม พร้อมทั้งจัดงานแสดงมุทิตาจิตแด่สมาชิกผู้เกษียณอายุราชการประจําปี 2565 ณ สํานักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ตํารวจปัตตานี จํากัด (18)
วันพุธ ที่ 14 กันยายน 2565 ร.ต.อ.ชัยยา วิเชียรบุตร ประธานกรรมการ และ ด.ต.เอกชัย เจียรนัย ผู้ช่วยเลขานุการ เป็นตัวแทนคณะกรรมการดำเนินการ และฝ่ายจัดการสหกรณ์ มอบพวงหรีด และเงินสวัสดิการสงเคราะห์สมาชิกและครอบครัว ของสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจปัตตานี จำกัด
วันพุธ ที่ 14 กันยายน 2565 ร.ต.อ.ชัยยา วิเชียรบุตร ประธานกรรมการ และ ด.ต.เอกชัย เจียรนัย ผู้ช่วยเลขานุการ เป็นตัวแทนคณะกรรมการดำเนินการ และฝ่ายจัดการสหกรณ์ มอบพวงหรีด และเงินสวัสดิการสงเคราะห์สมาชิกและครอบครัว ของสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจปัตตานี จำกัด (1)
วันเสาร์ ที่ 10 กันยายน 2565 ร.ต.อ.ชัยยา วิเชียรบุตร ประธานกรรมการดำเนินการสหกรณ์เป็นตัวแทนมอบพวงหรีด และเงินสวัสดิการสงเคราะห์สมาชิกและครอบครัว ของสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจปัตตานี จำกัด
วันเสาร์ ที่ 10 กันยายน 2565 ร.ต.อ.ชัยยา วิเชียรบุตร ประธานกรรมการดำเนินการสหกรณ์เป็นตัวแทนมอบพวงหรีด และเงินสวัสดิการสงเคราะห์สมาชิกและครอบครัว ของสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจปัตตานี จำกัด " คุณแม่มะลิ คล้ายหนู " (1)
วันพุธที่ 7 กันยายน 2565 ร.ต.อ.ชัยยา วิเชียรบุตร ประธานกรรมการดำเนินการสหกรณ์ เป็นตัวแทนมอบพวงหรีดและเงินสวัสดิการสงเคราะห์ศพสมาชิกของสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจปัตตานี จำกัด แก่ครอบครัวของ
วันพุธที่ 7 กันยายน 2565 ร.ต.อ.ชัยยา วิเชียรบุตร ประธานกรรมการดำเนินการสหกรณ์ เป็นตัวแทนมอบพวงหรีดและเงินสวัสดิการสงเคราะห์ศพสมาชิกของสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจปัตตานี จำกัด แก่ครอบครัวของ "ส.ต.อ. ภานุพงศ์ แก้วทอง" (1)
วันอังคารที่ 6 กันยายน 2565 สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจปัตตานี จำกัด นำโดย ร.ต.อ.ชัยยา วิเชียรบุตร ประธานกรรมการ พร้อมด้วยคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดอภิธรรมศพในนามของสถานีตำรวจภูธรกะพ้อ
วันอังคารที่ 6 กันยายน 2565 สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจปัตตานี จำกัด นำโดย ร.ต.อ.ชัยยา วิเชียรบุตร ประธานกรรมการ พร้อมด้วยคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดอภิธรรมศพในนามของสถานีตำรวจภูธรกะพ้อ (2)
วันที่ 4 กันยายน 2565 ร.ต.อ.ชัยยา วิเชียรบุตร ประธานกรรมการ พร้อมด้วยคณะกรรมการ และฝ่ายจัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจปัตตานี จำกัด ร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคีประจำปี ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยวิทยาลัยสงฆ์ปัตตานี
วันที่ 4 กันยายน 2565 ร.ต.อ.ชัยยา วิเชียรบุตร ประธานกรรมการ พร้อมด้วยคณะกรรมการ และฝ่ายจัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจปัตตานี จำกัด ร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคีประจำปี ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยวิทยาลัยสงฆ์ปัตตานี (9)
วันที่ 1 กันยายน 2565 ร.ต.อ.ชัยยา วิเชียรบุตร ประธานกรรมการ และ พ.ต.ท.นิพร อินสุวรรณ์ รองประธานกรรมการ สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจปัตตานี จำกัด ได้เข้าร่วมแสดงความยินดี ในโอกาสครบรอบ 50 ปี ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย
วันที่ 1 กันยายน 2565 ร.ต.อ.ชัยยา วิเชียรบุตร ประธานกรรมการ และ พ.ต.ท.นิพร อินสุวรรณ์ รองประธานกรรมการ สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจปัตตานี จำกัด ได้เข้าร่วมแสดงความยินดี ในโอกาสครบรอบ 50 ปี ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย (1)
วันที่ 27 สิงหาคม 2565 สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจปัตตานี จำกัด จัดการแข่งขันฟุตบอล 6 คน “สหกรณ์คัพ ครึ่งศตวรรษ ครั้งที่ 1” ณ สนามหญ้าเทียม วิคทรี่ สเตเดียม โดยมีตำรวจในสังกัดภูธรจังหวัดปัตตานี เข้าร่วมการแข่งขันทั้งหมด 19 สังกัด รวม 19 ทีม ซึ่งได้รับเกียรติจาก
วันที่ 27 สิงหาคม 2565 สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจปัตตานี จำกัด จัดการแข่งขันฟุตบอล 6 คน “สหกรณ์คัพ ครึ่งศตวรรษ ครั้งที่ 1” ณ สนามหญ้าเทียม วิคทรี่ สเตเดียม โดยมีตำรวจในสังกัดภูธรจังหวัดปัตตานี เข้าร่วมการแข่งขันทั้งหมด 19 สังกัด รวม 19 ทีม ซึ่งได้รับเกียรติจาก  (44)
วันที่ 31 สิงหาคม 2565 นายธนะวิทย์ ชูทอง สหกรณ์จังหวัดปัตตานี ได้เข้าเยี่ยมสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจปัตตานี จำกัด เพื่อให้คำปรึกษาในการบริหารงานให้เป็นไปตามระเบียบและข้อบังคับ ตลอดถึงการป้องกันความเสี่ยงด้านการบริหารภายในสหกรณ์ โดยมี ร.ต.อ.ชัยยา วิเชียรบุตร
วันที่ 31 สิงหาคม 2565 นายธนะวิทย์ ชูทอง สหกรณ์จังหวัดปัตตานี ได้เข้าเยี่ยมสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจปัตตานี จำกัด เพื่อให้คำปรึกษาในการบริหารงานให้เป็นไปตามระเบียบและข้อบังคับ ตลอดถึงการป้องกันความเสี่ยงด้านการบริหารภายในสหกรณ์ โดยมี ร.ต.อ.ชัยยา วิเชียรบุตร (1)
วันศุกร์ที่ 26 สิงหาคม 2565 ร.ต.อ.ชัยยา วิเชียรบุตร ประธานกรรมการ มอบหมายให้ ด.ต.ดุรงค์กร เอียดแก้ว กรรมการดำเนินการ เป็นตัวแทนมอบพวงหรีดเคารพศพ และมอบเงินสวัสดิการสมาชิกและครอบครัว พร้อมร่วมฟังสวดพระอภิธรรมศพ
วันศุกร์ที่ 26 สิงหาคม 2565 ร.ต.อ.ชัยยา วิเชียรบุตร ประธานกรรมการ มอบหมายให้ ด.ต.ดุรงค์กร เอียดแก้ว กรรมการดำเนินการ เป็นตัวแทนมอบพวงหรีดเคารพศพ และมอบเงินสวัสดิการสมาชิกและครอบครัว พร้อมร่วมฟังสวดพระอภิธรรมศพ "คุณแม่รวย ประทุมทอง" (1)
วันอาทิตย์ที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๕ สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจปัตตานี จำกัด จัดโครงการฝึกอบรมให้กับกรรมการดำเนินการและฝ่ายจัดการสหกรณ์ ในหลักสูตร
วันอาทิตย์ที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๕ สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจปัตตานี จำกัด จัดโครงการฝึกอบรมให้กับกรรมการดำเนินการและฝ่ายจัดการสหกรณ์ ในหลักสูตร " ความรู้พื้นฐานด้านการบัญชี การอ่านงบทดลอง งบการเงิน " โดยมี ดวงรัตน์ เพชรแก้ว นักวิชาการตรวจบัญชีชำนาญการ เป็นวิทยากร (6)
วันศุกร์ที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ร.ต.อ.ชัยยา วิเชียรบุตร ประธานกรรมการ พร้อมด้วยคณะกรรมการและฝ่ายจัดการ เป็นตัวแทนมอบพวงหรีดเคารพศพ และมอบเงินสวัสดิการสมาชิกและครอบครัว พร้อมร่วมฟังสวดพระอภิธรรมศพ คุณพ่อเวียง ทองท่า บิดาของ พ.ต.ต.จิรวัฒน์ ทองท่า
วันศุกร์ที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ร.ต.อ.ชัยยา วิเชียรบุตร ประธานกรรมการ พร้อมด้วยคณะกรรมการและฝ่ายจัดการ เป็นตัวแทนมอบพวงหรีดเคารพศพ และมอบเงินสวัสดิการสมาชิกและครอบครัว พร้อมร่วมฟังสวดพระอภิธรรมศพ คุณพ่อเวียง ทองท่า บิดาของ พ.ต.ต.จิรวัฒน์ ทองท่า (1)
วันเสาร์ที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ร.ต.อ.ชัยยา วิเชียรบุตร ประธานกรรมการ มอบหมายให้ ร.ต.อ.วิชาญชัย แก้วบัวทอง กรรมการ พร้อมด้วยฝ่ายจัดการ เป็นตัวแทนมอบพวงหรีดและเงินสวัสดิการสมาชิกและครอบครัว คุณพ่อสินธุ์ รังทอง
วันเสาร์ที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ร.ต.อ.ชัยยา วิเชียรบุตร ประธานกรรมการ มอบหมายให้ ร.ต.อ.วิชาญชัย แก้วบัวทอง กรรมการ พร้อมด้วยฝ่ายจัดการ เป็นตัวแทนมอบพวงหรีดและเงินสวัสดิการสมาชิกและครอบครัว คุณพ่อสินธุ์ รังทอง (1)
วันพฤหัสบดีที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๕ ร.ต.อ.ชัยยา วิเชียรบุตร ประธานกรรมการ มอบหมายให้ ร.ต.อ.หญิงนวลศิริ ชูแสวง รองประธานกรรมการ พร้อมด้วยฝ่ายจัดการ เป็นตัวแทนมอบพวงหรีดและเงินสวัสดิการสมาชิกและครอบครัว คุณพ่อกุศล ธรรมสโร บิดา ของ จ.ส.ต.วัฒนา ธรรมสโร
วันพฤหัสบดีที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๕ ร.ต.อ.ชัยยา วิเชียรบุตร ประธานกรรมการ มอบหมายให้ ร.ต.อ.หญิงนวลศิริ ชูแสวง รองประธานกรรมการ พร้อมด้วยฝ่ายจัดการ เป็นตัวแทนมอบพวงหรีดและเงินสวัสดิการสมาชิกและครอบครัว คุณพ่อกุศล ธรรมสโร บิดา ของ จ.ส.ต.วัฒนา ธรรมสโร (1)
วันพฤหัสบดีที่ 23 มิถุนายน 2565 สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจปัตตานี จำกัด มีการประชุมสหกรณ์สัญจรพบสมาชิก ครั้งที่ 2 และ ประชุมคณะกรรมการ ดำเนินการ ชุดที่ 57 ครั้งที่ 7/2565
วันพฤหัสบดีที่ 23 มิถุนายน 2565 สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจปัตตานี จำกัด มีการประชุมสหกรณ์สัญจรพบสมาชิก ครั้งที่ 2 และ ประชุมคณะกรรมการ ดำเนินการ ชุดที่ 57 ครั้งที่ 7/2565 (10)
วันพุธที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๕ ร.ต.อ.ชัยยา วิเชียรบุตร ประธานกรรมการ มอบหมายให้ ด.ต.หญิงเยาวลักษณ์ ไหมชุม กรรมการดำเนินการสหกรณ์ เป็นตัวแทนมอบกระเช้าเยี่ยมอาการของ ส.ต.อ.ธีรยุทธ พลสังข์
วันพุธที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๕ ร.ต.อ.ชัยยา วิเชียรบุตร ประธานกรรมการ มอบหมายให้ ด.ต.หญิงเยาวลักษณ์ ไหมชุม กรรมการดำเนินการสหกรณ์ เป็นตัวแทนมอบกระเช้าเยี่ยมอาการของ ส.ต.อ.ธีรยุทธ พลสังข์  (2)
วันพุธที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๕ ร.ต.อ.ชัยยา วิเชียรบุตร ประธานกรรมการ มอบหมายให้ ร.ต.อ.หญิงนวลศิริ ชูแสวง รองประธานกรรมการ พร้อมด้วยคณะกรรมการดำเนินการและฝ่ายจัดการ เป็นตัวแทนมอบพวงหรีดและเงินสวัสดิการสงเคราะห์สมาชิกและครอบครัว (บุตรสมาชิกเสียชีวิต)
วันพุธที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๕ ร.ต.อ.ชัยยา วิเชียรบุตร ประธานกรรมการ มอบหมายให้ ร.ต.อ.หญิงนวลศิริ ชูแสวง รองประธานกรรมการ พร้อมด้วยคณะกรรมการดำเนินการและฝ่ายจัดการ เป็นตัวแทนมอบพวงหรีดและเงินสวัสดิการสงเคราะห์สมาชิกและครอบครัว (บุตรสมาชิกเสียชีวิต) (1)
วันอังคารที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๕ สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจปัตตานี จำกัด นำโดย ร.ต.อ.ชัยยา วิเชียรบุตร ประธานกรรมการ พร้อมด้วยคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดอภิธรรมศพในนามของสถานีตำรวจภูธรกะพ้อ พร้อมเป็นตัวแทนมอบพวงหรีดและเงินสวัสดิการสงเคราะห์ศพ
วันอังคารที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๕ สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจปัตตานี จำกัด นำโดย ร.ต.อ.ชัยยา วิเชียรบุตร ประธานกรรมการ พร้อมด้วยคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดอภิธรรมศพในนามของสถานีตำรวจภูธรกะพ้อ พร้อมเป็นตัวแทนมอบพวงหรีดและเงินสวัสดิการสงเคราะห์ศพ (2)
วันจันทร์ที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๕ ร.ต.อ.ชัยยา วิเชียรบุตร ประธานกรรมการ มอบหมายให้ ร.ต.อ.หญิงนวลศิริ ชูแสวง พร้อมด้วยคณะกรรมการและฝ่ายจัดการ มอบพวงหรีดและเงินสวัสดิการสงเคราะห์สมาชิกและครอบครัว คุณแม่พรรณี ภูชงค์
วันจันทร์ที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๕ ร.ต.อ.ชัยยา วิเชียรบุตร ประธานกรรมการ มอบหมายให้ ร.ต.อ.หญิงนวลศิริ ชูแสวง พร้อมด้วยคณะกรรมการและฝ่ายจัดการ มอบพวงหรีดและเงินสวัสดิการสงเคราะห์สมาชิกและครอบครัว คุณแม่พรรณี ภูชงค์ (1)
วันที่ 21 พฤษภาคม 2565 สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจปัตตานี จำกัด จัดทำโครงการฝึกอบรมหลักสูตร
วันที่ 21 พฤษภาคม 2565 สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจปัตตานี จำกัด จัดทำโครงการฝึกอบรมหลักสูตร "การให้ความรู้เรื่องสหกรณ์ การบริหารทางการเงิน แก่สมาชิกใหม่" (44)
วันที่ 17 พ.ค. 65 รองประธานกรรมการและกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจปัตตานี จำกัด เป็นตัวแทน มอบพวงหรีดและเงินสวัสดิการสงเคราะห์สมาชิกและครอบครัว คุณแม่โสภา จุลวัจน์ มารดาของ จ.ส.ต.สิทธิญา สุจิต (ผบ.หมู่กก.สส.ภ.จว.ปัตตานี)
วันที่ 17 พ.ค. 65 รองประธานกรรมการและกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจปัตตานี จำกัด เป็นตัวแทน มอบพวงหรีดและเงินสวัสดิการสงเคราะห์สมาชิกและครอบครัว คุณแม่โสภา จุลวัจน์ มารดาของ จ.ส.ต.สิทธิญา สุจิต (ผบ.หมู่กก.สส.ภ.จว.ปัตตานี)  (1)
วันที่ 15 พ.ค. 65 ร.ต.อ.ชัยยา วิเชียรบุตร ประธานกรรมการ มอบหมายให้ จ.ส.ต.อนุรักษ์ โประเทพ ผู้ช่วยเหรัญญิก เป็นตัวแทน มอบพวงหรีดและเงินสวัสดิการสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจปัตตานี จำกัด คุณพ่อเจื้อม เพ็ชรฉุย บิดาของ พ.ต.ต.วัธราวุฒิ เพ็ชรฉุย
วันที่ 15 พ.ค. 65 ร.ต.อ.ชัยยา วิเชียรบุตร ประธานกรรมการ มอบหมายให้ จ.ส.ต.อนุรักษ์ โประเทพ ผู้ช่วยเหรัญญิก เป็นตัวแทน มอบพวงหรีดและเงินสวัสดิการสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจปัตตานี จำกัด คุณพ่อเจื้อม เพ็ชรฉุย บิดาของ พ.ต.ต.วัธราวุฒิ เพ็ชรฉุย (2)
เมื่อวันที่ 6-8 พฤษภาคม 2565 ที่ผ่านมา สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจปัตตานี จำกัด เข้าร่วมโครงการเชื่อมโยงเครือข่ายชมรมสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภาคใต้ เพื่อให้คณะกรรมการและเจ้าหน้าที่สหกรณ์ ได้ฟังบรรยายหัวข้อ
เมื่อวันที่ 6-8 พฤษภาคม 2565 ที่ผ่านมา สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจปัตตานี จำกัด เข้าร่วมโครงการเชื่อมโยงเครือข่ายชมรมสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภาคใต้ เพื่อให้คณะกรรมการและเจ้าหน้าที่สหกรณ์ ได้ฟังบรรยายหัวข้อ "การวิเคราะห์งบการเงิน และ การบริหารความเสี่ยง (17)
วันที่ 6 พฤษภาคม 2565 ที่ผ่านมา สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจปัตตานี จำกัด เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกระบี่ จำกัด เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้หลักการบริหารงานสหกรณ์ รวมถึงสอบถามปัญหาพร้อมแลกเปลี่ยนแนวทางการแก้ไขปัญหาต่างๆ เพื่อนำไปสู่การบริหารงานสหกรณ์
วันที่ 6 พฤษภาคม 2565 ที่ผ่านมา สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจปัตตานี จำกัด เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกระบี่ จำกัด เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้หลักการบริหารงานสหกรณ์ รวมถึงสอบถามปัญหาพร้อมแลกเปลี่ยนแนวทางการแก้ไขปัญหาต่างๆ เพื่อนำไปสู่การบริหารงานสหกรณ์ (16)
วันที่ 24 เม.ย 65 ร.ต.อ.ชัยยา วิเชียรบุตร ประธานกรรมการ พร้อมด้วยคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์
วันที่ 24 เม.ย 65 ร.ต.อ.ชัยยา วิเชียรบุตร ประธานกรรมการ พร้อมด้วยคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ "มอบพวงหรีด" มารดา ร.ต.อ.สมพงศ์ มณีละเอียด สมาชิกสหกรณ์ฯ (ถึงแก่กรรม) ตั้งศพบำเพ็ญกุศล ณ วัดศุภนิมิต ( วัดนางโอ ) อ.แม่ลาน จ.ปัตตานี (1)
วันพฤหัสบดีที่ 21 เม.ย. 65 สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจปัตตานี จำกัด มีการประชุมสหกรณ์สัญจรพบสมาชิก ครั้งที่ 1 และ ประชุมคณะกรรมการ ดำเนินการ ชุดที่ 57 ครั้งที่ 5/2565 โดย ร.ต.อ.ชัยยา วิเชียรบุตร ตำแหน่ง ประธานกรรมการดำเนินการ เป็นประธานในการประชุม ณ สภ.สายบุรี
วันพฤหัสบดีที่ 21 เม.ย. 65 สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจปัตตานี จำกัด มีการประชุมสหกรณ์สัญจรพบสมาชิก ครั้งที่ 1 และ ประชุมคณะกรรมการ ดำเนินการ ชุดที่ 57 ครั้งที่ 5/2565 โดย ร.ต.อ.ชัยยา วิเชียรบุตร ตำแหน่ง ประธานกรรมการดำเนินการ เป็นประธานในการประชุม ณ สภ.สายบุรี (19)
วันจันทร์ที่ 18 เมษายน 2565 ร.ต.อ.ชัยยา วิเชียรบุตร ประธานกรรมการ มอบหมายให้ ร.ต.อ.หญิง นวลศิริ ชูแสวง รองประธานกรรมการ มอบกระเช้าเยี่ยมบำรุงขวัญ จ.ส.ต.นพพล ยางทอง ผบ.หมู่กก.ปพ.ภ.จว.ปัตตานี สมาชิกที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์ระเบิดในพื้นที่ อ.สายบุรี
วันจันทร์ที่ 18 เมษายน 2565 ร.ต.อ.ชัยยา วิเชียรบุตร ประธานกรรมการ มอบหมายให้ ร.ต.อ.หญิง นวลศิริ ชูแสวง รองประธานกรรมการ มอบกระเช้าเยี่ยมบำรุงขวัญ จ.ส.ต.นพพล ยางทอง ผบ.หมู่กก.ปพ.ภ.จว.ปัตตานี สมาชิกที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์ระเบิดในพื้นที่ อ.สายบุรี  (2)
วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2565 สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจปัตตานี จำกัด จัดโครงการอบรมสัมนาคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ หลักสูตร
วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2565 สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจปัตตานี จำกัด จัดโครงการอบรมสัมนาคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ หลักสูตร "สาระสำคัญของกฎกระทรวงที่ประกาศใช้" ณ โรงแรมริเวอร์ปัตตานี โดยได้รับเกียติผู้ทรงคุณวุฒิจากสหกรณ์จังหวัดสงขลา และกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ปัตตานี (10)
วันที่ 29 ม.ค.65 เวลา 13.30 น. ร.ต.อ.ชัยยา วิเชียรบุตร ประธานกรรมการฯ พร้อมด้วยคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ฯ และฝ่ายจัดการ เป็นตัวแทนมอบพวงหรีดและเงินสวัสดิการสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจปัตตานีฯ (ถึงแก่กรรม) เพื่อช่วยเหลือครอบครัว
วันที่ 29 ม.ค.65 เวลา 13.30 น. ร.ต.อ.ชัยยา วิเชียรบุตร ประธานกรรมการฯ พร้อมด้วยคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ฯ และฝ่ายจัดการ เป็นตัวแทนมอบพวงหรีดและเงินสวัสดิการสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจปัตตานีฯ (ถึงแก่กรรม) เพื่อช่วยเหลือครอบครัว (1)
วันเสาร์ที่ 22 มกราคม 2565 ร.ต.อ.ชัยยา วิเชียรบุตร ประธานกรรมการพร้อมด้วยตัวแทนคณะกรรมการดำเนินการ ร่วมทำบุญ 7 วัน สมาชิกถึงแก่กรรมราย ด.ต. ตูแวมะ นิแม ผบ.หมู่ป.สภ.ทุ่งยางแดง (ซึ่งทำตามพิธีของศาสนาอิสลาม)
วันเสาร์ที่ 22 มกราคม 2565 ร.ต.อ.ชัยยา วิเชียรบุตร ประธานกรรมการพร้อมด้วยตัวแทนคณะกรรมการดำเนินการ ร่วมทำบุญ 7 วัน สมาชิกถึงแก่กรรมราย ด.ต. ตูแวมะ นิแม ผบ.หมู่ป.สภ.ทุ่งยางแดง (ซึ่งทำตามพิธีของศาสนาอิสลาม) (1)
วันเสาร์ที่ 22 มกราคม 2565 ร.ต.อ.ชัยยา วิเชียรบุตร ประธานกรรมการ พร้อมด้วยตัวแทนคณะกรรมการดำเนินการ ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดอภิธรรมศพ พ.ต.ท.จำนงค์ ยอดคง (สว.อก.สภ.แว้ง จว.นราธิวาส) เป็นสมาชิกสหกรณ์ฯ ณ วัดสิริปุณณาราม (วัดลำพะยา) อ.เมืองยะลา จ.ยะลา
วันเสาร์ที่ 22 มกราคม 2565 ร.ต.อ.ชัยยา วิเชียรบุตร ประธานกรรมการ พร้อมด้วยตัวแทนคณะกรรมการดำเนินการ ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดอภิธรรมศพ พ.ต.ท.จำนงค์ ยอดคง (สว.อก.สภ.แว้ง จว.นราธิวาส) เป็นสมาชิกสหกรณ์ฯ ณ วัดสิริปุณณาราม (วัดลำพะยา) อ.เมืองยะลา จ.ยะลา (1)
วันศุกร์ที่ 14 มกราคม 2565 ร.ต.อ.ชัยยา วิเชียรบุตร ประธานกรรมการ และ พ.ต.ท.ชาญชัย ม่วงไหม กรรมการ เป็นตัวแทนคณะกรรมการดำเนินการ และฝ่ายจัดการสหกรณ์ฯ ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดอภิธรรมศพ คุณพ่อดวง บุญประกอบ บิดาของ ด.ต.นิราช บุญประกอบ (ผบ.หมู่ ป. สภ.ราตาปันยัง)
วันศุกร์ที่ 14 มกราคม 2565 ร.ต.อ.ชัยยา วิเชียรบุตร ประธานกรรมการ และ พ.ต.ท.ชาญชัย ม่วงไหม กรรมการ เป็นตัวแทนคณะกรรมการดำเนินการ และฝ่ายจัดการสหกรณ์ฯ ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดอภิธรรมศพ คุณพ่อดวง บุญประกอบ บิดาของ ด.ต.นิราช บุญประกอบ (ผบ.หมู่ ป. สภ.ราตาปันยัง) (1)
วันที่ 30 ธ.ค. 2564 เวลา 16.00 น. ร.ต.อ.ชัยยา วิเชียรบุตร ประธานกรรมการ และ พ.ต.ท.นิพร อินสุวรรณ์ รองประธานกรรมการ พร้อมด้วยตัวแทนคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ฯ เป็นเจ้าภาพสวดอภิธรรมศพ คุณแม่เกื้อ คงพัฒน์ ซึ่งเป็นมารดาของ ร.ต.อ.สุเทพ คงพัฒน์ (ข้าราชการบำนาญ)
วันที่ 30 ธ.ค. 2564 เวลา 16.00 น. ร.ต.อ.ชัยยา วิเชียรบุตร ประธานกรรมการ และ พ.ต.ท.นิพร อินสุวรรณ์ รองประธานกรรมการ พร้อมด้วยตัวแทนคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ฯ เป็นเจ้าภาพสวดอภิธรรมศพ คุณแม่เกื้อ คงพัฒน์ ซึ่งเป็นมารดาของ ร.ต.อ.สุเทพ คงพัฒน์ (ข้าราชการบำนาญ)  (4)
วันที่ 22 ธ.ค. 2564 เวลา 9.30 น. กลุ่มตรวจการ โดย นายสุเมธา สืบชาติ ประธานคณะผู้ตรวจการสหกรณ์ และคณะจากสหกรณ์จังหวัดปัตตานี เข้าตรวจสอบกิจการ และฐานะทางการเงินของสหกรณ์ฯ ตลอดจนเรื่องอื่นใดที่เกี่ยวข้อง ของ สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจปัตตานี จำกัด
วันที่ 22 ธ.ค. 2564 เวลา 9.30 น. กลุ่มตรวจการ โดย นายสุเมธา สืบชาติ ประธานคณะผู้ตรวจการสหกรณ์ และคณะจากสหกรณ์จังหวัดปัตตานี เข้าตรวจสอบกิจการ และฐานะทางการเงินของสหกรณ์ฯ ตลอดจนเรื่องอื่นใดที่เกี่ยวข้อง ของ สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจปัตตานี จำกัด (3)
วันที่ 21 ธันวาคม 2564 เวลา 10.00 น. ร.ต.อ.หญิง นวลศิริ ชูแสวง รองประธานกรรมการ และฝ่ายจัดการเป็นตัวแทนท่านคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์
วันที่ 21 ธันวาคม 2564 เวลา 10.00 น. ร.ต.อ.หญิง นวลศิริ ชูแสวง รองประธานกรรมการ และฝ่ายจัดการเป็นตัวแทนท่านคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ "มอบพวงหรีด" มารดา ส.ต.อ.ชัยธนันท์ ชาตรี สมาชิกสหกรณ์ฯ (ถึงแก่กรรม) ตั้งศพบำเพ็ญกุศล ณ วัดนพวงศาราม (วัดใหม่) (1)
ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2564 ณ วันที่ 4 ธันวาคม 2564
ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2564 ณ วันที่ 4 ธันวาคม 2564 (14)
วันที่ 27 กันยายน 2564 สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจปัตตานี จำกัด มอบข้าวสารให้แก่ข้าราชการตำรวจและลูกจ้างประจำ สู้ภัยโควิด-19 ปี 2564 คนละ 1 ถุง
วันที่ 27 กันยายน 2564 สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจปัตตานี จำกัด มอบข้าวสารให้แก่ข้าราชการตำรวจและลูกจ้างประจำ สู้ภัยโควิด-19 ปี 2564 คนละ 1 ถุง (32)
วันที่ 16 มกราคม 2564 ทางสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจปัตตานี จำกัด ได้จัดโครงการการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการดำเนินการ ฝ่ายจัดการ และผู้ตรวจสอบกิจการ โดยได้รับเกียรติจาก สำนักงานสหกรณ์จังหวัดยะลา นายมนุชาธิป วรกาญจนานนท์ เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ โครงการดังกล่าว
วันที่ 16 มกราคม 2564 ทางสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจปัตตานี จำกัด ได้จัดโครงการการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการดำเนินการ ฝ่ายจัดการ และผู้ตรวจสอบกิจการ โดยได้รับเกียรติจาก สำนักงานสหกรณ์จังหวัดยะลา นายมนุชาธิป วรกาญจนานนท์ เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ โครงการดังกล่าว (6)
วันที่ 5 มกราคม 2564 ร.ต.อ.สมพร เขียวจันทร์ คณะกรรมการสหกรณ์ฯ เป็นตัวแทนของท่านคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ มอบพวงหรีดและทุนสวัสดิการสงเคราะห์ศพสมาชิก ให้แก่ครอบครัวของสมาชิกถึงแก่กรรมราย ด.ต.คณุวัฒน์ สุกนุ้ย ณ วัดห้วยทราย อ.ป่าบอน จ.พัทลุง
วันที่ 5 มกราคม 2564 ร.ต.อ.สมพร เขียวจันทร์ คณะกรรมการสหกรณ์ฯ เป็นตัวแทนของท่านคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ มอบพวงหรีดและทุนสวัสดิการสงเคราะห์ศพสมาชิก ให้แก่ครอบครัวของสมาชิกถึงแก่กรรมราย ด.ต.คณุวัฒน์ สุกนุ้ย ณ วัดห้วยทราย อ.ป่าบอน จ.พัทลุง (2)
วันที่ 16 พฤศจิกายน 2563 สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจปัตตานี จำกัด มอบพวงหรีดและทุนสวัสดิการสงเคราะห์ศพสมาชิก ให้แก่ครอบครัวของสมาชิกถึงแก่กรรมราย ร.ต.ต.ประเสริฐ ศรีเพชรใส ณ วัดโรงวาส อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี
วันที่ 16 พฤศจิกายน 2563 สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจปัตตานี จำกัด มอบพวงหรีดและทุนสวัสดิการสงเคราะห์ศพสมาชิก ให้แก่ครอบครัวของสมาชิกถึงแก่กรรมราย ร.ต.ต.ประเสริฐ ศรีเพชรใส ณ วัดโรงวาส อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี (1)
วันที่ 5 พฤศจิกายน 2563 สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจปัตตานี จำกัด จัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563 ณ ห้องน้ำพราวบอลรูม โรงแรม ซี.เอส.ปัตตานี
วันที่ 5 พฤศจิกายน 2563 สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจปัตตานี จำกัด จัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563 ณ ห้องน้ำพราวบอลรูม โรงแรม ซี.เอส.ปัตตานี (26)
วันที่ 6 พฤศจิกายน 2563 พ.ต.ท.ธนวรรธน์ เกาะยอ พร้อมด้วย ด.ต.อำนาจ โฉมงาม คณะกรรมการสหกรณ์ฯ เป็นตัวแทน มอบพวงหรีดและทุนสวัสดิการสงเคราะห์ศพสมาชิก ให้แก่ครอบครัวของสมาชิกถึงแก่กรรมราย ร.ต.ต.ศุภชัย โลหพันธารักษ์
วันที่ 6 พฤศจิกายน 2563 พ.ต.ท.ธนวรรธน์ เกาะยอ พร้อมด้วย ด.ต.อำนาจ โฉมงาม คณะกรรมการสหกรณ์ฯ เป็นตัวแทน มอบพวงหรีดและทุนสวัสดิการสงเคราะห์ศพสมาชิก ให้แก่ครอบครัวของสมาชิกถึงแก่กรรมราย ร.ต.ต.ศุภชัย โลหพันธารักษ์  (1)
สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจปัตตานี จำกัด ได้มอบทุนสวัสดิการหรือการสงเคราะห์สมาชิกให้แก่สมาชิก ณ สำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจปัตตานี จำกัด
สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจปัตตานี จำกัด ได้มอบทุนสวัสดิการหรือการสงเคราะห์สมาชิกให้แก่สมาชิก ณ สำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจปัตตานี จำกัด (12)
วันที่ 18 มิถุนายน 2563 เวลา 13.00 น. ดาบตำรวจเอกชัย เจียระนัย ได้เป็นตัวแทนคณะกรรมการประชาสัมพันธ์โครงการสวัสดิการอาวุธปืนพกสั้น แจกจ่ายอาวุธปืนพกสั้น ให้กับสมาชิกที่เข้าร่วมโครงการฯ ณ สำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจปัตตานี จำกัด
วันที่ 18 มิถุนายน 2563 เวลา 13.00 น. ดาบตำรวจเอกชัย เจียระนัย ได้เป็นตัวแทนคณะกรรมการประชาสัมพันธ์โครงการสวัสดิการอาวุธปืนพกสั้น แจกจ่ายอาวุธปืนพกสั้น ให้กับสมาชิกที่เข้าร่วมโครงการฯ ณ สำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจปัตตานี จำกัด (7)
วันที่ 24 พฤษภาคม 2563 สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจปัตตานี จำกัด มอบพวงหรีดและทุนสวัสดิการสงเคราะห์ศพสมาชิก ให้แก่ครอบครัวของสมาชิกถึงแก่กรรมราย ร.ต.ต.จีระ คันธชาติ ณ.วัดดอกสร้อย อ.ระโนด จ.สงขลา
วันที่ 24 พฤษภาคม 2563 สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจปัตตานี จำกัด มอบพวงหรีดและทุนสวัสดิการสงเคราะห์ศพสมาชิก ให้แก่ครอบครัวของสมาชิกถึงแก่กรรมราย ร.ต.ต.จีระ คันธชาติ ณ.วัดดอกสร้อย อ.ระโนด จ.สงขลา (1)
สหกรณ์ออมทรัพย์ปัตตานี จำกัด ภายใต้การบริหารงานของ พ.ต.อ.ภูดิท พานิชประเสริฐ ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจปัตตานี จำกัด มอบหมายให้คณะกรรมการดำเนินการ และเจ้าหน้าที่สหกรณ์ฯ ลงพื้นที่พบปะ เยี่ยมเยียน สมาชิกตามฐานปฏิบัติการในพื้นที่ จังหวัดปัตตานี
สหกรณ์ออมทรัพย์ปัตตานี จำกัด ภายใต้การบริหารงานของ พ.ต.อ.ภูดิท พานิชประเสริฐ ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจปัตตานี จำกัด มอบหมายให้คณะกรรมการดำเนินการ และเจ้าหน้าที่สหกรณ์ฯ ลงพื้นที่พบปะ เยี่ยมเยียน สมาชิกตามฐานปฏิบัติการในพื้นที่ จังหวัดปัตตานี (8)
วันที่ 26 มีนาคม 2563 เวลา 09.30 น. พ.ต.อ.ภูดิท พานิชประเสริฐ ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจปัตตานี จำกัด มอบหมายให้รองประธานกรรมการ พ.ต.ท.นิพร อินสุวรรณ์ เข้ารับฟังโครงการสหกรณ์สีขาวด้วยธรรมาภิบาลของสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจปัตตานี จำกัด
วันที่ 26 มีนาคม 2563 เวลา 09.30 น. พ.ต.อ.ภูดิท พานิชประเสริฐ ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจปัตตานี จำกัด มอบหมายให้รองประธานกรรมการ พ.ต.ท.นิพร อินสุวรรณ์ เข้ารับฟังโครงการสหกรณ์สีขาวด้วยธรรมาภิบาลของสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจปัตตานี จำกัด (6)
วันที่ 3 มีนาคม 2563 สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจปัตตานี จำกัด จัดโครงการอบรมสัมมนา ให้ความรู้เกี่ยวกับอุดมการณ์ หลักการ และวิธีการของสหกรณ์ ณ ห้องประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูปัตตานี จำกัด
วันที่ 3 มีนาคม 2563 สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจปัตตานี จำกัด จัดโครงการอบรมสัมมนา ให้ความรู้เกี่ยวกับอุดมการณ์ หลักการ และวิธีการของสหกรณ์ ณ ห้องประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูปัตตานี จำกัด (46)
งานวันสหกรณ์แห่งชาติ เมื่อวันที่ 26 ก.พ. 2563
งานวันสหกรณ์แห่งชาติ เมื่อวันที่ 26 ก.พ. 2563 (40)
วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2563 สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจปัตตานี จำกัด มอบพวงหรีด เงินค่าจัดการศพ และทุนสวัสดิการสงเคราะห์ศพสมาชิก ให้แก่ครอบครัวของสมาชิกถึงแก่กรรม ราย ด.ต.วิฑูร ศิริรักษ์ ผบ.หมู่ กก.ปพ.ภ.จว.ปน ณ วัดวังปริง อ.สะเดา จ.สงขลา
วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2563 สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจปัตตานี จำกัด มอบพวงหรีด เงินค่าจัดการศพ และทุนสวัสดิการสงเคราะห์ศพสมาชิก ให้แก่ครอบครัวของสมาชิกถึงแก่กรรม ราย ด.ต.วิฑูร ศิริรักษ์ ผบ.หมู่ กก.ปพ.ภ.จว.ปน ณ วัดวังปริง อ.สะเดา จ.สงขลา (1)
วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 14.00 น. สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจปัตตานี จำกัด ร่วมรดน้ำศพและมอบพวงหรีด เงินค่าจัดการศพ และทุนสวัสดิการสงเคราะห์ศพสมาชิก ให้แก่ครอบครัวของสมาชิกถึงแก่กรรมราย สยมพงษ์ คำศิริ ข้าราชการบำนาญ ณ วัดมุจลินทวาปีวิหาร (วัดตุยง)
วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 14.00 น. สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจปัตตานี จำกัด ร่วมรดน้ำศพและมอบพวงหรีด เงินค่าจัดการศพ และทุนสวัสดิการสงเคราะห์ศพสมาชิก ให้แก่ครอบครัวของสมาชิกถึงแก่กรรมราย สยมพงษ์ คำศิริ ข้าราชการบำนาญ ณ วัดมุจลินทวาปีวิหาร (วัดตุยง) (4)
วันที่ 5 มกราคม 2563 ทางสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจปัตตานี จำกัด ได้จัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร บทบาท หน้าที่ ความรับผิดชอบ คณะกรรมการดำเนินการและฝ่ายจัดการ
วันที่ 5 มกราคม 2563 ทางสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจปัตตานี จำกัด ได้จัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร บทบาท หน้าที่ ความรับผิดชอบ คณะกรรมการดำเนินการและฝ่ายจัดการ (9)
วันที่ 26 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09.00 น. มีการประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 55 ครั้งที่ 1/2563 ณ สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจปัตตานี จำกัด ดำเนินการประชุมโดย พ.ต.อ.ภูดิท พานิชประเสริฐ เป็นประธานในที่ประชุม
วันที่ 26 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09.00 น. มีการประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 55 ครั้งที่ 1/2563 ณ สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจปัตตานี จำกัด ดำเนินการประชุมโดย พ.ต.อ.ภูดิท พานิชประเสริฐ เป็นประธานในที่ประชุม (4)
วันที่ 7 พฤศจิกายน 2562 การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562 ณ ห้องพญาตานี 1-2 โรงแรมเซาท์เทิร์นวิว จังหวัดปัตตานี
วันที่ 7 พฤศจิกายน 2562 การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562 ณ ห้องพญาตานี 1-2 โรงแรมเซาท์เทิร์นวิว จังหวัดปัตตานี (93)
วันที่ 20 พ.ย. 62 เวลา 13.00 น. สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจปัตตานี จำกัด มอบของรางวัลสนับสนุนการประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2562 โดย   ผู้จัดการสหกรณ์ เป็นตัวแทน ท่านคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่สหกรณ์ มอบของรางวัลให้กับสหกรณ์ กรป.กลาง มะปรางมัน จำกัด
วันที่ 20 พ.ย. 62 เวลา 13.00 น. สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจปัตตานี จำกัด มอบของรางวัลสนับสนุนการประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2562 โดย ผู้จัดการสหกรณ์ เป็นตัวแทน ท่านคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่สหกรณ์ มอบของรางวัลให้กับสหกรณ์ กรป.กลาง มะปรางมัน จำกัด  (4)
เมื่อวันที่ 19 พ.ย. 62 เวลา 15.30 น. ท่านประธานฯ และตัวแทนคณะกรรมการได้พบปะและขอคำแนะนำจากที่ปรึกษาสหกรณ์ฯ พร้อมกับเรียนเชิญท่านเป็นที่ปรึกษาให้กับสหกรณ์ฯ ต่อไป
เมื่อวันที่ 19 พ.ย. 62 เวลา 15.30 น. ท่านประธานฯ และตัวแทนคณะกรรมการได้พบปะและขอคำแนะนำจากที่ปรึกษาสหกรณ์ฯ พร้อมกับเรียนเชิญท่านเป็นที่ปรึกษาให้กับสหกรณ์ฯ ต่อไป (6)
วันที่ 10 ต.ค. 62 ร.ต.อ. สมพงศ์. ณ มณี ประธานกรรมการสหกรณ์ออททรัพย์ตำรวจปัตตานี จำกัด มอบหมาย พ.ต.ท. จีรวัฒน์. ทิพย์อักษร กรรมการ เป็นตัวแทน สอ.ตร.ภ.จว.ปน. มอบเงินช่วยเหลือจัดการศพ และเงินช่วยเหลือสมาชิก ส.ต.อ.ณรงค์ฤทธิ์ จันทร์เรืองฤทธิ์
วันที่ 10 ต.ค. 62 ร.ต.อ. สมพงศ์. ณ มณี ประธานกรรมการสหกรณ์ออททรัพย์ตำรวจปัตตานี จำกัด มอบหมาย พ.ต.ท. จีรวัฒน์. ทิพย์อักษร กรรมการ เป็นตัวแทน สอ.ตร.ภ.จว.ปน. มอบเงินช่วยเหลือจัดการศพ และเงินช่วยเหลือสมาชิก ส.ต.อ.ณรงค์ฤทธิ์ จันทร์เรืองฤทธิ์ (3)
วันที่ 20 สิงหาคม 2562 สหกรณ์ฯ จัดอบรม ให้ความรู้เกี่ยวกับกระบวนการสหกรณ์ และแนวทางการบริหารสหกรณ์ ตาม พ.ร.บ.สหกรณ์ฯ แก่สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจปัตตานี จำกัด รุ่นที่ 2
วันที่ 20 สิงหาคม 2562 สหกรณ์ฯ จัดอบรม ให้ความรู้เกี่ยวกับกระบวนการสหกรณ์ และแนวทางการบริหารสหกรณ์ ตาม พ.ร.บ.สหกรณ์ฯ แก่สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจปัตตานี จำกัด รุ่นที่ 2 (7)
วันที่ 6 สิงหาคม 2562 สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจปัตตานี จำกัด ได้จัดอบรมให้ความรู้สมาชิกรุ่นที่ 1 ณ ห้องประชุมสหกรณ์ฯ
วันที่ 6 สิงหาคม 2562 สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจปัตตานี จำกัด ได้จัดอบรมให้ความรู้สมาชิกรุ่นที่ 1 ณ ห้องประชุมสหกรณ์ฯ (10)
วันที่ 11 กรกฎาคม 2562 เวลา 08.30 น. มีการประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 54 ครั้งที่ 9/2562 ณ.สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจปัตตานี จำกัด ดำเนินการประชุมโดย ร.ต.อ.สมพงศ์ ณ มณี ตำแหน่ง ประธานกรรมการ เป็นประธานในที่ประชุม
วันที่ 11 กรกฎาคม 2562 เวลา 08.30 น. มีการประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 54 ครั้งที่ 9/2562 ณ.สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจปัตตานี จำกัด ดำเนินการประชุมโดย ร.ต.อ.สมพงศ์ ณ มณี ตำแหน่ง ประธานกรรมการ เป็นประธานในที่ประชุม (4)
วันที่ 13 มิถุนายน. 2562 เวลา 13.00 น. ร.ต.อ. สมพงศ์. ณ มณี ประธานกรรมการสหกรณ์ตำรวจปัตตานี จำกัด มอบหมาย พ.ต.ท. ทวีป สังข์แก้ว รองประธาน กรรมการสหกรณ์ เป็นตัวแทนดำเนินการมอบเงินสวัสดิการจัดการศพ แก่ทายาทสมาชิกสหกรณ์ ราย ส.ต.ท.โชคอนันต์ เผื่อกติ้ม
วันที่ 13 มิถุนายน. 2562 เวลา 13.00 น. ร.ต.อ. สมพงศ์. ณ มณี ประธานกรรมการสหกรณ์ตำรวจปัตตานี จำกัด มอบหมาย พ.ต.ท. ทวีป สังข์แก้ว รองประธาน กรรมการสหกรณ์ เป็นตัวแทนดำเนินการมอบเงินสวัสดิการจัดการศพ แก่ทายาทสมาชิกสหกรณ์ ราย ส.ต.ท.โชคอนันต์ เผื่อกติ้ม  (4)
วันที่ 11 มิถุนายน 2562 เวลา 09.00 น. มีการประชุมคณะกรรมการชุดที่ 54 ครั้งที่ 8/2562 ณ.สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจปัตตานี จำกัด ดำเนินการประชุมโดย ร.ต.อ.สมพงศ์ ณ มณี ตำแหน่ง ประธานกรรมการ เป็นประธานในที่ประชุม
วันที่ 11 มิถุนายน 2562 เวลา 09.00 น. มีการประชุมคณะกรรมการชุดที่ 54 ครั้งที่ 8/2562 ณ.สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจปัตตานี จำกัด ดำเนินการประชุมโดย ร.ต.อ.สมพงศ์ ณ มณี ตำแหน่ง ประธานกรรมการ เป็นประธานในที่ประชุม (1)
จัดอบรมสมาชิกโครงการให้ความรู้เกี่ยวกับการสหกรณ์
จัดอบรมสมาชิกโครงการให้ความรู้เกี่ยวกับการสหกรณ์ (47)
งานวันสหกรณ์แห่งชาติ เมื่อวันที่ 26 ก.พ. 2562
งานวันสหกรณ์แห่งชาติ เมื่อวันที่ 26 ก.พ. 2562 (125)
ภาพกิจกรรมวันประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561
ภาพกิจกรรมวันประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561 (45)
วันที่ 24 มกราคม 2561 เวลา 09.00 น.สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจปัตตานี จำกัด ได้มีการประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 53 ครั้งที่ 1/61 โดย ร.ต.อ. สมพงศ์ ณ มณี เป็นประธานในการประชุม
วันที่ 24 มกราคม 2561 เวลา 09.00 น.สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจปัตตานี จำกัด ได้มีการประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 53 ครั้งที่ 1/61 โดย ร.ต.อ. สมพงศ์ ณ มณี เป็นประธานในการประชุม (5)
กิจกรรมวันสหกรณ์แห่งชาติ
กิจกรรมวันสหกรณ์แห่งชาติ (25)