เกี่ยวกับคุกกี้บนเว็บไซต์นี้
เกี่ยวกับคุกกี้บนเว็บไซต์นี้

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาประสบการณ์ของผู้ใช้ให้ดียิ่งขึ้น คลิกเพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม นโยบายคุกกี้ (Cookies Policy) และ นโยบายความเป็นส่วนตัว (Privacy Policy)

29 พ.ค. 2567 ประกาศ เรื่อง สหกรณ์ฯ แจ้งหยดทำการ 1 วัน ในวันที่ 3 มิถุนายน 2567 (อ่าน:35)
18 พ.ค. 2567 ประกาศ เรื่อง สหกรณ์ฯ แจ้งหยุดทำการ 1 วัน ในวันพุธที่ 22 พฤษภาคม 2567 (อ่าน:30)
09 พ.ค. 2567 ประกาศ เรื่อง สหกรณ์ฯ แจ้งหยุดทำการ 1 วัน ในวันศุกร์ที่ 10 พฤษภาคม 2567 (อ่าน:29)
04 พ.ค. 2567 ประกาศ เรื่อง สหกรณ์ฯ หยุดทำการ 1 วัน ในวันที่ 6 พฤษภาคม 2567 (อ่าน:39)
29 เม.ย. 2567 ประกาศ เรื่อง สหกรณ์ฯ แจ้งหยุดทำการ วันที่ 1 พฤษภาคม 2567 (อ่าน:139)
09 เม.ย. 2567 สหกรณ์ฯ แจ้งหยุดทำการ วันตรุษอฎิ้ลฟิตริ (วันรายอปอซอ) (อ่าน:68)
06 เม.ย. 2567 ประกาศ เรื่อง สหกรณ์ฯ หยุดทำการ 3 วัน ในวันที่ 12 เมษายน 2567 และวันที่ 15-16 เมษายน 2567 (อ่าน:210)
03 เม.ย. 2567 ประกาศ เรื่อง สหกรณ์หยุดทำการในวันจันทร์ ที่ 8 เมษายน 2567 (อ่าน:99)

Bank

860187

chairman

ประเภทเงินฝาก ร้อยละ
ออมทรัพย์
0.755
ออมทรัพย์พิเศษ 3.13
ออมทรัพย์ COOP
Mobile Application
2.00
ประเภทเงินกู้ ร้อยละ
ทุนเรือนหุ้น 90%
6.00
เพื่อซื้ออาวุธปืน
6.00
สามัญทั่วไป
6.00
สามัญหมุนเวียน
6.00
ฉุกเฉิน
6.00