เกี่ยวกับคุกกี้บนเว็บไซต์นี้
เกี่ยวกับคุกกี้บนเว็บไซต์นี้

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาประสบการณ์ของผู้ใช้ให้ดียิ่งขึ้น คลิกเพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม นโยบายคุกกี้ (Cookies Policy) และ นโยบายความเป็นส่วนตัว (Privacy Policy)

19 ก.ค. 2567 ประกาศ เรื่อง สหกรณ์ฯ แจ้งหยุดทำการ 1 วัน ในวันจันทร์ ที่ 22 กรกฎาคม 2567 (อ่าน:11)
19 มิ.ย. 2567 ประกาศ เรื่อง ปรับอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ (อ่าน:140)
19 มิ.ย. 2567 ประกาศ เรื่อง ทุนสวัสดิการเพื่อส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิก ประจำปี 2567 (อ่าน:429)
14 มิ.ย. 2567 ประกาศ เรื่อง สหกรณ์ฯ แจ้งหยุดทำการ 1 วัน ในวันที่ 17 มิถุนายน 2567 (อ่าน:27)
29 พ.ค. 2567 ประกาศ เรื่อง สหกรณ์ฯ แจ้งหยดทำการ 1 วัน ในวันที่ 3 มิถุนายน 2567 (อ่าน:54)
18 พ.ค. 2567 ประกาศ เรื่อง สหกรณ์ฯ แจ้งหยุดทำการ 1 วัน ในวันพุธที่ 22 พฤษภาคม 2567 (อ่าน:49)
09 พ.ค. 2567 ประกาศ เรื่อง สหกรณ์ฯ แจ้งหยุดทำการ 1 วัน ในวันศุกร์ที่ 10 พฤษภาคม 2567 (อ่าน:43)
04 พ.ค. 2567 ประกาศ เรื่อง สหกรณ์ฯ หยุดทำการ 1 วัน ในวันที่ 6 พฤษภาคม 2567 (อ่าน:51)

Bank

879979

chairman

ประเภทเงินฝาก ร้อยละ
ออมทรัพย์
0.755
ออมทรัพย์พิเศษ 3.00
ออมทรัพย์ COOP
Mobile Application
2.00
ประเภทเงินกู้ ร้อยละ
ทุนเรือนหุ้น 90%
5.80
เพื่อซื้ออาวุธปืน
5.80
สามัญทั่วไป
5.80
สามัญหมุนเวียน
5.80
ฉุกเฉิน
5.80