เกี่ยวกับคุกกี้บนเว็บไซต์นี้
เกี่ยวกับคุกกี้บนเว็บไซต์นี้

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาประสบการณ์ของผู้ใช้ให้ดียิ่งขึ้น คลิกเพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม นโยบายคุกกี้ (Cookies Policy) และ นโยบายความเป็นส่วนตัว (Privacy Policy)

26 ก.พ. 2567 ประกาศ สหกรณ์ฯ แจ้งหยุดทำการ วันจันทร์ ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2567 (อ่าน:6)
13 ก.พ. 2567 ประกาศ เรื่องสิทธิการกู้สามัญหมุนเวียนของสมาชิกนอกสังกัด ผ่านบริการ Coop Mobile Application (อ่าน:147)
08 ก.พ. 2567 ประกาศ เรื่อง สหกรณ์ฯ แจ้งหยุดทำการ 1 วัน (วันจันทร์ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2567 เนื่องในวันหยุดชดเชยวันตรุษจีน) (อ่าน:116)
26 ธ.ค. 2566 ประกาศ หลักเกณฑ์การเข้าร่วมโครงการสินเชื่อเพื่อช่วยเหลือสมาชิกสหกรณ์ที่มีหนี้หลายทาง (ระยะ 4) (อ่าน:481)
30 ม.ค. 2567 ประกาศ เรื่อง หลักประกันเงินกู้ และการควบคุมหลักประกันเงินกู้ (อ่าน:154)
30 ม.ค. 2567 ประกาศ เรื่อง การพิจารณาให้เงินกู้แก่สมาชิกสหกรณ์ฯ (อ่าน:165)
15 ม.ค. 2567 ประกาศ การคิดคำนวณสิทธิการกู้ของสมาชิก (อ่าน:126)
26 ธ.ค. 2566 ประกาศ สหกรณ์ฯ แจ้งหยุดปีใหม่ (อ่าน:237)

Bank

805460

chairman

ประเภทเงินฝาก ร้อยละ
ออมทรัพย์
0.755
ออมทรัพย์พิเศษ 3.13
ออมทรัพย์ COOP
Mobile Application
2.00
ประเภทเงินกู้ ร้อยละ
ทุนเรือนหุ้น 90%
6.00
เพื่อซื้ออาวุธปืน
6.00
สามัญทั่วไป
6.00
สามัญหมุนเวียน
6.00
ฉุกเฉิน
6.00