เกี่ยวกับคุกกี้บนเว็บไซต์นี้
เกี่ยวกับคุกกี้บนเว็บไซต์นี้

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาประสบการณ์ของผู้ใช้ให้ดียิ่งขึ้น คลิกเพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม นโยบายคุกกี้ (Cookies Policy) และ นโยบายความเป็นส่วนตัว (Privacy Policy)

ประวัติสหกรณ์

     สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจปัตตานี จำกัด ในขณะแรกตั้ง สหกรณ์มีสมาชิกผู้สมัครเข้าชื่อขอจดทะเบียนสหกรณ์
รวม 280 คน บรรดาผู้เข้าชื่อขอจดทะเบียนสหกรณ์ได้มีการประชุมใหญ่จัดตั้งสหกรณ์ ในวันที่ 11 สิงหาคม 2508
เพื่อดำเนินการขอจดทะเบียนสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจปัตตานี จำกัด จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย
เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2508 เลขทะเบียนที่ 77/11191 โดยความคิดริเริ่มในการก่อตั้งของ พ.ต.ท.เชษฐ์ สุขุมาล
จันทร์ รองผู้กำกับการตำรวจภูธรจังหวัดปัตตานีในขณะนั้น ร่วมกับผู้บังคับกองทุกสถานีตำรวจภูธรในจังหวัด
ปัตตานี กำหนดชื่อครั้งแรกว่า สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจปัตตานี จำกัดสินใช้ มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการ
ออมทรัพย์ในหมู่ข้าราชการตำรวจในสังกัดจังหวัดปัตตานี และช่วยให้สมาชิกได้รับเงินกู้ตามความต้องการโดย
ข้อกำหนดอันผ่อนปรน

     สถานที่ที่ใช้ทำงานก็ได้รับความเอื้อเฟื้อจากผู้บังคับบัญชาทุกท่านทุกสมัยมาให้ใช้กองกำกับการตำรวจภูธร
จังหวัดปัตตานี อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี จนกระทั่งเมื่อวันที่ 19 มกราคม 2551 สหกรณ์อมทรัพย์ตำรวจ
ปัตตานี จำกัด ได้มีอาคารสำนักงานของตนเองและได้พัฒนาขึ้นตามลำดับอยู่มาจนถึงปัจจุบันนี้