เกี่ยวกับคุกกี้บนเว็บไซต์นี้
เกี่ยวกับคุกกี้บนเว็บไซต์นี้

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาประสบการณ์ของผู้ใช้ให้ดียิ่งขึ้น คลิกเพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม นโยบายคุกกี้ (Cookies Policy) และ นโยบายความเป็นส่วนตัว (Privacy Policy)

วันที่ 5 มกราคม 2563 ทางสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจปัตตานี จำกัด ได้จัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร บทบาท หน้าที่ ความรับผิดชอบ คณะกรรมการดำเนินการและฝ่ายจัดการ โดยได้รับเกียรติจาก เจ้าหน้าที่สำนักงานสหกรณ์จังหวัดปัตตานี นางสาวโสภิดา ศรัทธารัตน์ นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการพิเศษ (ผอ.กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์) เป็นผู้บรรยายให้ความรู้ โครงการดังกล่าวข้างต้น

pattani_630105_09
pattani_630105_08
pattani_630105_07
pattani_630105_06
pattani_630105_05
pattani_630105_04
pattani_630105_03
pattani_630105_02
pattani_630105_01