เกี่ยวกับคุกกี้บนเว็บไซต์นี้
เกี่ยวกับคุกกี้บนเว็บไซต์นี้

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาประสบการณ์ของผู้ใช้ให้ดียิ่งขึ้น คลิกเพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม นโยบายคุกกี้ (Cookies Policy) และ นโยบายความเป็นส่วนตัว (Privacy Policy)

วันเสาร์ที่ 22 มิถุนายน 2567 สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจปัตตานี จำกัด จัดทำโครงการฝึกอบรมหลักสูตร “ ให้ความรู้แก่สมาชิกใหม่ในการวางแผนทางการเงิน และเรียนรู้กระบวนการสหกรณ์ ประจำปี 2567 (รุ่นที่ 2) ” เพื่อให้สมาชิกใหม่ ได้รับความรู้เกี่ยวกับระบบสหกรณ์ แนวคิด การบริหารงานสหกรณ์ และเพื่อเป็นแนวทางในการวางแผนทางการเงินให้กับตัวเอง และสมาชิกในครอบครัวได้ดียิ่งขึ้น โดยมี ร.ต.อ.ชัยยา วิเชียรบุตร ประธานกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจปัตตานี จำกัด เป็นวิทยากรในการอบรมในครั้งนี

ccop_pat_670622_40
ccop_pat_670622_39
ccop_pat_670622_38
ccop_pat_670622_37
ccop_pat_670622_36
ccop_pat_670622_35
ccop_pat_670622_34
ccop_pat_670622_33
ccop_pat_670622_32
ccop_pat_670622_31
ccop_pat_670622_30
ccop_pat_670622_29
ccop_pat_670622_28
ccop_pat_670622_27
ccop_pat_670622_26
ccop_pat_670622_25
ccop_pat_670622_24
ccop_pat_670622_23
ccop_pat_670622_22
ccop_pat_670622_21
ccop_pat_670622_20
ccop_pat_670622_19
ccop_pat_670622_18
ccop_pat_670622_17
ccop_pat_670622_16
ccop_pat_670622_15
ccop_pat_670622_14
ccop_pat_670622_13
ccop_pat_670622_12
ccop_pat_670622_11
ccop_pat_670622_10
ccop_pat_670622_09
ccop_pat_670622_08
ccop_pat_670622_07
ccop_pat_670622_06
ccop_pat_670622_05
ccop_pat_670622_04
ccop_pat_670622_03
ccop_pat_670622_02
ccop_pat_670622_01