เกี่ยวกับคุกกี้บนเว็บไซต์นี้
เกี่ยวกับคุกกี้บนเว็บไซต์นี้

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาประสบการณ์ของผู้ใช้ให้ดียิ่งขึ้น คลิกเพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม นโยบายคุกกี้ (Cookies Policy) และ นโยบายความเป็นส่วนตัว (Privacy Policy)

วันศุกร์ที่ 21 กรกฎาคม 2566 เวลา 13.00 น. สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจปัตตานี จำกัด จัดทำโครงการฝึกอบรมหลักสูตร "ให้ความรู้แก่สมาชิกใหม่ ในการวางแผนทางการเงิน และเรียนรู้กระบวนการสหกรณ์" เพื่อให้สมาชิกใหม่ ได้รับความรู้เกี่ยวกับระบบสหกรณ์ แนวคิด การบริหารงานสหกรณ์ และเพื่อเป็นแนวทางในการวางแผนทางการเงินให้กับตัวเอง และสมาชิกในครอบครัวได้ดียิ่งขึ้น โดยมี ร.ต.อ.ชัยยา วิเชียรบุตร ประธานกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจปัตตานี จำกัด เป็นวิทยากรในการอบรมในครั้งนี้

coop_pat_660721_43
coop_pat_660721_42
coop_pat_660721_41
coop_pat_660721_40
coop_pat_660721_39
coop_pat_660721_38
coop_pat_660721_37
coop_pat_660721_36
coop_pat_660721_35
coop_pat_660721_34
coop_pat_660721_33
coop_pat_660721_32
coop_pat_660721_31
coop_pat_660721_30
coop_pat_660721_29
coop_pat_660721_28
coop_pat_660721_27
coop_pat_660721_26
coop_pat_660721_25
coop_pat_660721_24
coop_pat_660721_23
coop_pat_660721_22
coop_pat_660721_21
coop_pat_660721_20
coop_pat_660721_19
coop_pat_660721_18
coop_pat_660721_17
coop_pat_660721_16
coop_pat_660721_15
coop_pat_660721_14
coop_pat_660721_13
coop_pat_660721_12
coop_pat_660721_11
coop_pat_660721_10
coop_pat_660721_09
coop_pat_660721_08
coop_pat_660721_07
coop_pat_660721_06
coop_pat_660721_05
coop_pat_660721_04
coop_pat_660721_03
coop_pat_660721_02
coop_pat_660721_01