เกี่ยวกับคุกกี้บนเว็บไซต์นี้
เกี่ยวกับคุกกี้บนเว็บไซต์นี้

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาประสบการณ์ของผู้ใช้ให้ดียิ่งขึ้น คลิกเพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม นโยบายคุกกี้ (Cookies Policy) และ นโยบายความเป็นส่วนตัว (Privacy Policy)

วันที่ 20 สิงหาคม 2562 สหกรณ์ฯ จัดอบรม ให้ความรู้เกี่ยวกับกระบวนการสหกรณ์ และแนวทางการบริหารสหกรณ์ ตาม พ.ร.บ.สหกรณ์ฯ แก่สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจปัตตานี จำกัด รุ่นที่ 2 โดยมีสมาชิกตามหน่วย/สภ.เข้าร่วมอบรม จำนวน 50 คน สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจปัตตานี จำกัด

s__99967020
s__99967017
s__99967015
s__99967009
s__99967004
s__99966997
s__99966986