เกี่ยวกับคุกกี้บนเว็บไซต์นี้
เกี่ยวกับคุกกี้บนเว็บไซต์นี้

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาประสบการณ์ของผู้ใช้ให้ดียิ่งขึ้น คลิกเพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม นโยบายคุกกี้ (Cookies Policy) และ นโยบายความเป็นส่วนตัว (Privacy Policy)

วันเสาร์ที่ 10 ธันวาคม 2565 สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจปัตตานี จำกัด จัดทำโครงการฝึกอบรมหลักสูตร "ให้ความรู้แก่สมาชิก และผู้แทนสมาชิก" เพื่อให้สมาชิกใหม่ ได้รับความรู้เกี่ยวกับระบบสหกรณ์ แนวคิด การบริหารงานสหกรณ์ และเพื่อเป็นแนวทางในการวางแผนทางการเงินให้กับตัวเอง และสมาชิกในครอบครัวได้ดียิ่งขึ้น โดยมี ร.ต.อ.ชัยยา วิเชียรบุตร ประธานกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจปัตตานี จำกัด เป็นวิทยากรในการอบรมครั้งนี้

coop_pat_651210_09
coop_pat_651210_08
coop_pat_651210_07
coop_pat_651210_06
coop_pat_651210_05
coop_pat_651210_04
coop_pat_651210_03
coop_pat_651210_02
coop_pat_651210_01