เกี่ยวกับคุกกี้บนเว็บไซต์นี้
เกี่ยวกับคุกกี้บนเว็บไซต์นี้

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาประสบการณ์ของผู้ใช้ให้ดียิ่งขึ้น คลิกเพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม นโยบายคุกกี้ (Cookies Policy) และ นโยบายความเป็นส่วนตัว (Privacy Policy)

เมื่อวันเสาร์ที่ 17 และอาทิตย์ที่ 18 มิถุนายน 2566 สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจปัตตานี จำกัด จัดทำโครงการประชุมเชิงปฎิบัติการ "การจัดทำแผนกลยุทธ์ ประจำปี 2567-2569" ณ โรงแรมริเวอร์ปัตตานี อ.เมือง จ.ปัตตานี เพื่อเรียนรู้การวางแผนกลยุทธ์และการบริหารความเสี่ยงในสหกรณ์ โดยมีคณะกรรมการดำเนินการ ผู้ตรวจสอบกิจการ ที่ปรึกษา ฝ่ายจัดการ และตัวแทนสมาชิกสหกรณ์ฯ แต่ละสังกัดเข้าร่วมโครงการ ซึ่งได้รับเกียรติจาก นายธัชพงศ์ บัวนุช (สหกรณ์จังหวัดปัตตานี) เป็นประธานเปิดพิธีการจัดทำโครงการ โดยมี นายมนุชาธิป วรกาญจนานนท์ (สหกรณ์จังหวัดสงขลาคนที่ 27) เป็นวิทยากรให้ความรู้ในครั้งนี้ และมีบุคลากรจากกรมส่งเสริมสหกรณ์จังหวัดปัตตานี และจังหวัดยะลา เข้าร่วมโครงการและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน

coop_pat_660619_45
coop_pat_660619_44
coop_pat_660619_43
coop_pat_660619_42
coop_pat_660619_41
coop_pat_660619_40
coop_pat_660619_39
coop_pat_660619_38
coop_pat_660619_37
coop_pat_660619_36
coop_pat_660619_35
coop_pat_660619_34
coop_pat_660619_33
coop_pat_660619_32
coop_pat_660619_31
coop_pat_660619_30
coop_pat_660619_29
coop_pat_660619_28
coop_pat_660619_27
coop_pat_660619_26
coop_pat_660619_25
coop_pat_660619_24
coop_pat_660619_23
coop_pat_660619_22
coop_pat_660619_21
coop_pat_660619_20
coop_pat_660619_19
coop_pat_660619_18
coop_pat_660619_17
coop_pat_660619_16
coop_pat_660619_15
coop_pat_660619_14
coop_pat_660619_13
coop_pat_660619_12
coop_pat_660619_11
coop_pat_660619_10
coop_pat_660619_09
coop_pat_660619_08
coop_pat_660619_07
coop_pat_660619_06
coop_pat_660619_05
coop_pat_660619_04
coop_pat_660619_03
coop_pat_660619_02
coop_pat_660619_01