เกี่ยวกับคุกกี้บนเว็บไซต์นี้
เกี่ยวกับคุกกี้บนเว็บไซต์นี้

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาประสบการณ์ของผู้ใช้ให้ดียิ่งขึ้น คลิกเพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม นโยบายคุกกี้ (Cookies Policy) และ นโยบายความเป็นส่วนตัว (Privacy Policy)

วันอาทิตย์ที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๕ สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจปัตตานี จำกัด จัดโครงการฝึกอบรมให้กับกรรมการดำเนินการและฝ่ายจัดการสหกรณ์ ในหลักสูตร " ความรู้พื้นฐานด้านการบัญชี การอ่านงบทดลอง งบการเงิน " โดยมี ดวงรัตน์  เพชรแก้ว นักวิชาการตรวจบัญชีชำนาญการ เป็นวิทยากรในการอบรมครั้งนี้

s__9322510
s__9322509
s__9322508
s__9322507
s__9322506
s__9322504