เกี่ยวกับคุกกี้บนเว็บไซต์นี้
เกี่ยวกับคุกกี้บนเว็บไซต์นี้

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาประสบการณ์ของผู้ใช้ให้ดียิ่งขึ้น คลิกเพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม นโยบายคุกกี้ (Cookies Policy) และ นโยบายความเป็นส่วนตัว (Privacy Policy)

วันอังคารที่ 7 พฤศจิกายน 2566 สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจปัตตานี จำกัด จัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2566 ณ ห้องน้ำพราว โรงแรม ซี.เอส. ปัตตานี ซึ่งได้รับเกียรติจาก นายสมพล ตันติสันติสม นายกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์สมาชิก ของชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย เป็นประธานเปิดพิธีในครั้งนี้

coop_pat_661107_101
coop_pat_661107_100
coop_pat_661107_099
coop_pat_661107_098
coop_pat_661107_097
coop_pat_661107_096
coop_pat_661107_095
coop_pat_661107_094
coop_pat_661107_093
coop_pat_661107_092
coop_pat_661107_091
coop_pat_661107_090
coop_pat_661107_089
coop_pat_661107_088
coop_pat_661107_087
coop_pat_661107_086
coop_pat_661107_085
coop_pat_661107_084
coop_pat_661107_083
coop_pat_661107_082
coop_pat_661107_081
coop_pat_661107_080
coop_pat_661107_079
coop_pat_661107_078
coop_pat_661107_077
coop_pat_661107_076
coop_pat_661107_075
coop_pat_661107_074
coop_pat_661107_073
coop_pat_661107_072
coop_pat_661107_071
coop_pat_661107_070
coop_pat_661107_069
coop_pat_661107_068
coop_pat_661107_067
coop_pat_661107_066
coop_pat_661107_065
coop_pat_661107_064
coop_pat_661107_063
coop_pat_661107_062
coop_pat_661107_061
coop_pat_661107_060
coop_pat_661107_059
coop_pat_661107_058
coop_pat_661107_057
coop_pat_661107_056
coop_pat_661107_055
coop_pat_661107_054
coop_pat_661107_053
coop_pat_661107_052