เกี่ยวกับคุกกี้บนเว็บไซต์นี้
เกี่ยวกับคุกกี้บนเว็บไซต์นี้

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาประสบการณ์ของผู้ใช้ให้ดียิ่งขึ้น คลิกเพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม นโยบายคุกกี้ (Cookies Policy) และ นโยบายความเป็นส่วนตัว (Privacy Policy)

วันที่ 16 มกราคม 2564 ทางสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจปัตตานี จำกัด ได้จัดโครงการการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการดำเนินการ ฝ่ายจัดการ และผู้ตรวจสอบกิจการ โดยได้รับเกียรติจาก สำนักงานสหกรณ์จังหวัดยะลา นายมนุชาธิป วรกาญจนานนท์ เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ โครงการดังกล่าว
s__7823380
s__7823379
s__7823378
s__7823377
s__7823376
s__7823374