เกี่ยวกับคุกกี้บนเว็บไซต์นี้
เกี่ยวกับคุกกี้บนเว็บไซต์นี้

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาประสบการณ์ของผู้ใช้ให้ดียิ่งขึ้น คลิกเพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม นโยบายคุกกี้ (Cookies Policy) และ นโยบายความเป็นส่วนตัว (Privacy Policy)

       วันที่ 26 มีนาคม 2563 เวลา 09.30 น. พ.ต.อ.ภูดิท พานิชประเสริฐ ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจปัตตานี จำกัด มอบหมายให้รองประธานกรรมการ พ.ต.ท.นิพร อินสุวรรณ์ เข้ารับฟังโครงการสหกรณ์สีขาวด้วยธรรมาภิบาลของสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจปัตตานี จำกัด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์ให้มีการดำเนินงานอย่างเป็นระบบ มีการควบคุมภายในที่ดี ดำเนินงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส ตรวจสอบได้ บริหารจัดการด้วยการนำหลักธรรมาภิบาลมาปฏิบัติถือใช้อย่างเคร่งครัด ณ สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจปัตตานี จำกัด อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี

patpol_630326_06
patpol_630326_05
patpol_630326_04
patpol_630326_03
patpol_630326_02
patpol_630326_01