เกี่ยวกับคุกกี้บนเว็บไซต์นี้
เกี่ยวกับคุกกี้บนเว็บไซต์นี้

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาประสบการณ์ของผู้ใช้ให้ดียิ่งขึ้น คลิกเพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม นโยบายคุกกี้ (Cookies Policy) และ นโยบายความเป็นส่วนตัว (Privacy Policy)

วันอาทิตย์ที่ 24 ธันวาคม 2566 สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจปัตตานี จำกัด จัดทำโครงการฝึกอบรมหลักสูตร “ ให้ความรู้แก่สมาชิกใหม่ในการวางแผนทางการเงิน และเรียนรู้กระบวนการสหกรณ์ ประจำปี 2567 (รุ่นที่ 1) ” เพื่อให้สมาชิกใหม่ ได้รับความรู้เกี่ยวกับระบบสหกรณ์ แนวคิด การบริหารงานสหกรณ์ และเพื่อเป็นแนวทางในการวางแผนทางการเงินให้กับตัวเอง และสมาชิกในครอบครัวได้ดียิ่งขึ้น โดยมี ร.ต.อ.ชัยยา วิเชียรบุตร ประธานกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจปัตตานี จำกัด เป็นวิทยากรในการอบรมในครั้งนี้

coop_pat_661224_16
coop_pat_661224_15
coop_pat_661224_14
coop_pat_661224_13
coop_pat_661224_12
coop_pat_661224_11
coop_pat_661224_10
coop_pat_661224_09
coop_pat_661224_08
coop_pat_661224_07
coop_pat_661224_06
coop_pat_661224_05
coop_pat_661224_04
coop_pat_661224_03
coop_pat_661224_02
coop_pat_661224_01