เกี่ยวกับคุกกี้บนเว็บไซต์นี้
เกี่ยวกับคุกกี้บนเว็บไซต์นี้

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาประสบการณ์ของผู้ใช้ให้ดียิ่งขึ้น คลิกเพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม นโยบายคุกกี้ (Cookies Policy) และ นโยบายความเป็นส่วนตัว (Privacy Policy)

เมื่อวันที่ 6-8 พฤษภาคม 2565 ที่ผ่านมา สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจปัตตานี จำกัด โดย ร.ต.อ.ชัยยา วิเชียรบุตร ตำแหน่งประธานกรรมการ พร้อมด้วยคณะกรรมการดำเนินการ และเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมโครงการเชื่อมโยงเครือข่ายชมรมสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภาคใต้ เพื่อให้คณะกรรมการและเจ้าหน้าที่สหกรณ์ ได้ฟังบรรยายหัวข้อ "การวิเคราะห์งบการเงิน และ การบริหารความเสี่ยงและผลกระทบจากสงครามรัสเซีย-ยูเครนที่มีต่อสหกรณ์" รวมทั้งได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ต่างๆ เพื่อนำความรู้ที่ได้รับมาวิเคราะห์และปรับใช้กับสหกรณ์ต่อไป และเป็นการสร้างสัมพันธภาพอันดีต่อกันเพื่อส่งผลต่อการทำงานร่วมกันในอนาคต

s__46866452
s__46866451
s__46866450
s__46866449
s__46866448
s__46866447
s__46866445
s__46866444
s__46866443
s__46866442
s__46866441
s__46866440
s__46866439
s__46866438
s__46866437
s__46866436
s__46866434