เกี่ยวกับคุกกี้บนเว็บไซต์นี้
เกี่ยวกับคุกกี้บนเว็บไซต์นี้

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาประสบการณ์ของผู้ใช้ให้ดียิ่งขึ้น คลิกเพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม นโยบายคุกกี้ (Cookies Policy) และ นโยบายความเป็นส่วนตัว (Privacy Policy)

วันอังคารที่ 18 กรกฎาคม 2566 เวลา 13.00 น. สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจปัตตานี จำกัด มีการประชุมคณะกรรมการดำเนินการชุดที่ 58 ครั้งที่ 11/2566 เพื่อรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา ตลอดจนพิจารณาวาระการประชุมต่างๆ โดย ร.ต.อ.ชัยยา วิเชียรบุตร ประธานกรรมการดำเนินการ เป็นประธานในการประชุม พร้อมด้วยที่ปรึกษาสหกรณ์ หัวหน้าส่วนราชการ สำนักงานสหกรณ์จังหวัด และผู้ตรวจสอบกิจการ เข้าร่วมประชุมและให้คำแนะนำในวาระการประชุม

coop_pat_660718_13
coop_pat_660718_12
coop_pat_660718_11
coop_pat_660718_10
coop_pat_660718_09
coop_pat_660718_08
coop_pat_660718_07
coop_pat_660718_06
coop_pat_660718_05
coop_pat_660718_04
coop_pat_660718_03
coop_pat_660718_02
coop_pat_660718_01