เกี่ยวกับคุกกี้บนเว็บไซต์นี้
เกี่ยวกับคุกกี้บนเว็บไซต์นี้

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาประสบการณ์ของผู้ใช้ให้ดียิ่งขึ้น คลิกเพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม นโยบายคุกกี้ (Cookies Policy) และ นโยบายความเป็นส่วนตัว (Privacy Policy)

วันที่ 21 พฤษภาคม 2565 สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจปัตตานี จำกัด จัดทำโครงการฝึกอบรมหลักสูตร "การให้ความรู้เรื่องสหกรณ์ การบริหารทางการเงิน แก่สมาชิกใหม่" เพื่อให้สมาชิกใหม่ ได้รับความรู้เกี่ยวกับระบบสหกรณ์ แนวคิด การบริหารงานสหกรณ์ และความรู้ในเรื่องการวางแผนทางการเงิน เพื่อเป็นแนวทางในการวางแผนทางการเงินให้กับตัวเอง และสมาชิกในครอบครัวได้ดียิ่งขึ้น โดยมีผู้ชำนาญการ ผู้เชี่ยวชาญพิเศษ งานส่งเสริมสหกรณ์ และการบริหารการเงินภาคเอกชน เป็นวิทยากรในการอบรมครั้งนี้

s__49905704
s__49905703
s__49905702
s__49905698
s__49905696
s__49905691
s__49905690
s__49905689
s__49905686
s__49905684
s__49905678
s__49905677
bbb_0584
bbb_0575
bbb_0568
bbb_0553
bbb_0527
bbb_0510
bbb_0490
bbb_0481
bbb_0469
bbb_0466
s__49905704
s__49905703
s__49905702
s__49905698
s__49905696
s__49905691
s__49905690
s__49905689
s__49905686
s__49905684
s__49905678
s__49905677
bbb_0584
bbb_0575
bbb_0568
bbb_0553
bbb_0527
bbb_0510
bbb_0490
bbb_0481
bbb_0469
bbb_0466