เกี่ยวกับคุกกี้บนเว็บไซต์นี้
เกี่ยวกับคุกกี้บนเว็บไซต์นี้

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาประสบการณ์ของผู้ใช้ให้ดียิ่งขึ้น คลิกเพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม นโยบายคุกกี้ (Cookies Policy) และ นโยบายความเป็นส่วนตัว (Privacy Policy)

วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2565 สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจปัตตานี จำกัด จัดโครงการอบรมสัมนาคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ หลักสูตร "สาระสำคัญของกฎกระทรวงที่ประกาศใช้" ณ โรงแรมริเวอร์ปัตตานี โดยได้รับเกียติผู้ทรงคุณวุฒิจากสหกรณ์จังหวัดสงขลา และกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ปัตตานี

s__33349662
s__33349660
s__33349658
s__33349657
s__33349654
s__33349653
s__33349651
s__33349649
s__33349648
s__33349644