เกี่ยวกับคุกกี้บนเว็บไซต์นี้
เกี่ยวกับคุกกี้บนเว็บไซต์นี้

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาประสบการณ์ของผู้ใช้ให้ดียิ่งขึ้น คลิกเพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม นโยบายคุกกี้ (Cookies Policy) และ นโยบายความเป็นส่วนตัว (Privacy Policy)

วันอังคาร ที่ 21 พฤษภาคม 2567 เวลา 10.00 น. สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจปัตตานี จำกัด มีการประชุมคณะกรรมการดำเนินการชุดที่ 59 ครั้งที่ 8/2567 และประชุมคณะกรรมการศูนย์ประสานงานสมาคมฌาปนกิจฯ ชุดที่ 59 ครั้งที่ 7/2567 เพื่อรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมาตลอดจนพิจารณาวาระการประชุมต่างๆ และชี้แจงโครงการปันน้ำใจสู่น้อง 3 จังหวัดชายแดนใต้ โครงการสหกรณ์ออมดี มีสุข โดยมี ร.ต.อ.ชัยยา วิเชียรบุตร ตำแหน่ง ประธานกรรมการ เป็นประธานในการประชุม พร้อมด้วยที่ปรึกษาสหกรณ์ หัวหน้าส่วนราชการ สำนักงานสหกรณ์จังหวัด และผู้ตรวจสอบกิจการ เข้าร่วมประชุมและให้คำแนะนำในวาระการประชุม

coop_pat_670521_10
coop_pat_670521_09
coop_pat_670521_08
coop_pat_670521_07
coop_pat_670521_06
coop_pat_670521_05
coop_pat_670521_04
coop_pat_670521_03
coop_pat_670521_02
coop_pat_670521_01